Terug naar overzicht

Gemeenschappelijke studiedag basiszorg

Deze studiedag is verplicht voor elke FOPEM-school.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je leert heel concreet hoe je met diversiteit kan omgaan in de school en in jouw klas.

Je gaat als schoolteam in gesprek over begrippen als 'inclusie', 'diversiteit' en 'basiszorg' en werkt op die manier aan jullie visie en beleid.

Je leert andere scholen en begeleiders kennen en wordt geïnspireerd door hun verhalen en praktijk.

Hoe verloopt deze nascholing?

Basiszorg is in het zorgcontinuüm het grootste en belangrijkste niveau: een rijke context creëren in de klas waardoor alle kinderen floreren, zich veilig voelen en het beste van zichzelf kunnen geven. Heel mooi en waardevol op papier maar in de praktijk is het niet altijd even gemakkelijk. We bieden een gemeenschappelijke pedagogische studiedag aan waarbij het voltallige schoolteam aan de slag gaat rond die brede basiszorg. Op die manier hopen we scholen te versterken in het omgaan met diversiteit.

In de voormiddag laten we met veel trots keynotespreker Elke Struyf aan het woord rond geïntegreerde leerlingbegeleiding. Daarna kan je kiezen uit diverse ateliers waarbij we ook heel wat van onze eigen scholen hun praktijk laten delen. In de namiddag kan je opnieuw luisteren naar één van de volgende keynotes: Ligand rond herstelgericht werken of Artevelde Hogeschool rond UDL en handelingsgericht werken (HGW). Daarna bieden we opnieuw enkele boeiende ateliers aan waaruit je kan kiezen. Vervolgens zit je met je schoolteam samen in een reflectiemoment. Zo kunnen jullie meteen al delen wat elke begeleider in de ateliers oppikte en kunnen jullie onderzoeken hoe jullie na deze studiedag verder gaan met die materie. Op het einde is er een fijne receptie waar we ook de implementatie van het cahier W.O. feestelijk afsluiten met een hapje en drankje.

Praktisch

We splitsen de groep regionaal op in twee:

Scholen uit West- en Oost-Vlaanderen welkom op dinsdag 15 februari

Scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg welkom op maandag 14 februari.

De locaties zullen in die regio zijn, maar kunnen we op dit moment nog niet bevestigen.

We werken met een deellunch: iedereen brengt wat lekkers mee en mag in ruil ook smullen van het lekkers van anderen.

Deze studiedag is aangevraagd en goedgekeurd bij AGODI. Je bent als schoolteam dus verplicht om hier aan deel te nemen.

Terug naar overzicht