Leergemeenschap coördinatoren

Je aanwezigheid als coördinator is vereist.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen en krijgt inzicht in je talenten en groeimogelijkheden. Je wordt in dit proces begeleid. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider: bijv. teamteaching, professionaliseringsbeleid, ouderbetrokkenheid verhogen, werkgroepen coachen en optimaliseren,…

Als federatie en scholengemeenschap wisselen we uit over belangrijke thema's. Je krijgt input van collega-coördinatoren uit andere FOPEM-scholen.

Hoe verloopt deze nascholing?

SESSIES IN BRUSSEL

Tijdens de startsessie bepalen we als groep samen waar we het over willen hebben (inhoud) en hoe we hier als groep over willen leren (proces). Procescoach Jürgen houdt steeds onze focus op de afspraken uit de startsessie.

 

De sessies verlopen via een flexibel stramien:

Gezamenlijke start van de dag: we verbinden ons als groep.

Trajectgroepen gedeeld leiderschap: je onderzoekt een persoonlijke vraag die bovenop jouw plank ligt. De procescoach en de groep stimuleert je om dit proces in een cultuur van gedeeld leiderschap te realiseren. De focus ligt op het ik en op het proces.

Vrije ruimte: in dit blok kan een coördinator of kernlid een vraag of thema opwerpen. Procescoach Jürgen zorgt voor een passende methodiek zodat de hele groep actief betrokken wordt.

Onderzoeksgroepen: groepjes coördinatoren voeren gericht onderzoek naar een thema of vraag die uit hun dagelijkse professionele leven gegrepen is. Je streeft met ondersteuning van een kernlid naar een eindproduct of inzicht. De focus ligt op het wij en op het product, je onderzoekt in functie van de federatie en/of scholengemeenschap.

Transfer: tijdens dit korte transfermoment kom je terug samen in je trajectgroep gedeeld leiderschap om samen te vatten hoe het thema uit de onderzoeksgroep jouw persoonlijke zoektocht ondersteunt.

Check-out: we sluiten samen met de grote groep de dag af en formuleren onze wensen en noden voor de volgende sessie.

De sessies worden aangevuld met een maandelijkse nieuwsbrief. We informeren je snel en correct en zorgen dat je alle informatie ook steeds terug kan bekijken/beluisteren/lezen in het archief. Aansluitend organiseren we korte webinars van een uurtje naargelang een onderwerp vanuit de nieuwsbrief niet duidelijk is of meer uitleg nodig heeft.

REGIONALE SESSIES

De regionale sessies verlopen meer aanbodgestuurd en hebben een specifieke pedagogische focus.

We spreken je aan in je rol als coördinator rond de implementatie van het cahier W.O. en rond de plaats van metacognitie in het schoolcurriculum en -beleid. Doordat we in kleinere, regionale groepen werken, kunnen we dieper en specifieker ingaan op vragen en thema's.

 

CO-TWEEDAAGSE
De tweedaagse zet in op verbinding en het delen van persoonlijke verhalen. Dit jaar werken we rond het thema zelfzorg (met dank aan de co’s van Antwerpen voor de organisatie).

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies in Brussel worden verzorgd door Jürgen Loones, met ondersteuning van de voltallige kern.

De regionale sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleiders Vincent Vandevyvere en Julie Van Rijckeghem.

Zes sessies in Brussel steeds op maandag: 14/9, 26/10, 30/11, 11/1, 1/3, 7/6

We werken samen van 9u30 tot 16u

Door de coronamaatregelen is het niet altijd eenvoudig om snel geschikte locaties te vinden. We laten je zo vroeg mogelijk op voorhand weten waar elke sessie doorgaat. Hieronder alvast de voorlopig beschikbare informatie:

Startsessie (14/9): De Kriekelaar (15 minuten stappen vanaf Brussel-Noord) BRENG JE LUNCH MEE.

Sessie 1 (26/10): digitaal (verdere info volgt in uitnodiging via mail)

Twee regionale sessies steeds op maandag: 

Voor scholen uit West- en Oost-Vlaanderen:

5/10  in Virginie Lovelinggebouw: lokaal 09.20 George Minne (vlak aan de voorkant van station Gent Sint-Pieters)

26/4 in Clemenspoort Gent (vlak aan de achterkant van station Gent Sint-Pieters)

Voor scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 6/10 en 3/5 in het Scoutshuis in Antwerpen (15 minuten wandelen vanaf Antwerpen-Berchem)

 

BRENG JE LUNCH MEE

De tweedaagse vindt plaats op 25 en 26 februari in Antwerpen. Meer info krijg je nog via mail.

Samen school maken

Deze website brengt het volledige pedagogische aanbod van FOPEM samen op één plek: nascholing, begeleiding en inspirerend bronmateriaal.

Deze website is de centrale plek om je in te schrijven voor een nascholing van FOPEM of een begeleiding op maat aan te vragen.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now