Terug naar overzicht

Leergemeenschap coördinatoren

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen en krijgt inzicht in je talenten en groeimogelijkheden. Je wordt in dit proces begeleid. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider: bijv. teamteaching, professionaliseringsbeleid, ouderbetrokkenheid verhogen, werkgroepen coachen en optimaliseren,…

Als federatie en scholengemeenschap wisselen we uit over belangrijke thema's. Je krijgt input van collega-coördinatoren uit andere FOPEM-scholen.

Hoe verloopt deze nascholing?

SESSIES IN BRUSSEL

Tijdens de startsessie bepalen we als groep samen waar we het over willen hebben (inhoud) en hoe we hier als groep over willen leren (proces). Procescoach Jürgen houdt steeds onze focus op de afspraken uit de startsessie.

 

De sessies verlopen via een flexibel stramien:

Gezamenlijke start van de dag: we verbinden ons als groep.

Trajectgroepen gedeeld leiderschap: je onderzoekt een persoonlijke vraag die bovenop jouw plank ligt. De procescoach en de groep stimuleren je om dit proces in een cultuur van gedeeld leiderschap te realiseren. De focus ligt op het ik en op het proces.

Vrije ruimte: in dit blok kan een coördinator of kernlid een vraag of thema opwerpen. Procescoach Jürgen zorgt voor een passende methodiek zodat de hele groep actief betrokken wordt.

Onderzoeksgroepen: groepjes coördinatoren voeren gericht onderzoek naar een thema of vraag die uit hun dagelijkse professionele leven gegrepen is. Je streeft met ondersteuning van een kernlid naar een eindproduct of inzicht. De focus ligt op het wij en op het product, je onderzoekt in functie van de federatie en/of scholengemeenschap.

Check-out: we sluiten samen met de grote groep de dag af en formuleren onze wensen en noden voor de volgende sessie.

De sessies worden aangevuld met een maandelijkse nieuwsbrief. We informeren je snel en correct en zorgen dat je alle informatie ook steeds terug kan bekijken/beluisteren/lezen in het archief. Aansluitend organiseren we korte webinars van een uurtje naargelang een onderwerp vanuit de nieuwsbrief niet duidelijk is of meer uitleg nodig heeft.

REGIONALE SESSIES

Op de regionale sessies nodigen we Stef Van Malderen uit. Hij zal ons samen begeleiden in het uittekenen van een passend ICT-beleid. Beide regioco's staan in teken van deze digisprong. Je neemt best iemand mee uit het team voor deze sessie: zo deel je leiderschap en kan je samen een betrouwbare inschatting maken van de situatie op school. Doordat we in kleinere, regionale groepen werken, kunnen we dieper en specifieker ingaan op vragen en thema's.

 

CO-TWEEDAAGSE
De tweedaagse zet in op verbinding en het delen van persoonlijke verhalen. Dit jaar werken we rond het thema zelfzorg (met dank aan de co’s van Antwerpen voor de organisatie).

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door de hele kern.

Tussendoor is er digitaal contact op de Teamsomgeving van FOPEM. Nog geen toegang? Meld je aan via dit formulier.

Sessies in Brussel

De algemene sessies gaan door in Huis van het Nederlands Brussel op 6/9, 25/10, 6/12, 31/1, 28/3 en 13/6.

We werken samen van 9u30 tot 16u.

Je bereikt het Huis van het Nederlands via Brussel-Zuid of Brussel-Centraal. Het is zo'n 15 minuten stappen. Bij de receptie hangt een bord waar op staat in welk lokaal we samen komen. meer info over locatie

Je kan lunchen in de cafetaria van het Huis van het Nederlands (soep, broodjes, beperkte warme keuken). Je kan er ook je eigen lunch opeten indien je een drankje koopt.

Regionale sessies

De regionale sessies gaan door in:

Voor de scholen uit West- en Oost-Vlaanderen: 28/9 en 22/2 in Clemenspoort in Gent

Voor de scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 27/9 en 21/2 in Het Scoutshuis in Antwerpen

We werken samen van 9u30 tot 16u30 (halfuurtje langer zodat Stef Van Malderen de volledige sessie kan geven)

Je bereikt Clemenspoort via station Gent-Sint Pieters en stapt 5 minuten vanaf de achterkant van het station (Sint-Denijslaan). Bij de receptie kan je vragen in welk lokaal we samen komen. meer info over de locatie

Je bereikt Het Scoutshuis via station Antwerpen-Berchem en stapt 15 minuten aldoor de Cogels-Osylei.  Bij de receptie hangt een scherm met het lokaal waar we samen komen. meer info over de locatie

Je kan op beide locaties geen lunch kopen in het gebouw zelf, maar in de buurt is er een supermarkt waar je lunch kan kopen. Je brengt je lunch dus zelf mee.

Je aanwezigheid als coördinator is vereist.

Terug naar overzicht