top of page

Terug naar overzicht

Leergemeenschap coördinatoren

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen en krijgt inzicht in je talenten en groeimogelijkheden. Je wordt in dit proces begeleid. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider: bijv. teamteaching, professionaliseringsbeleid, ouderbetrokkenheid verhogen, werkgroepen coachen en optimaliseren,…

Als federatie en scholengemeenschap wisselen we uit over belangrijke thema's. Je krijgt input van collega-coördinatoren uit andere FOPEM-scholen.

Hoe verloopt deze nascholing?

De sessies verlopen via een flexibel stramien:

Gezamenlijke start van de dag: we verbinden ons als groep.

Inhoudelijk thema: we verdiepen ons samen in een thema dat rechtstreeks te maken heeft met de kern van je job als coördinator. De kern biedt een stuk theorie, nieuw onderzoek of sprekend praktijkvoorbeeld aan. Daarna ga je met andere co's in dialoog: samen reflecteren, samen bijleren, feedback krijgen, intervisie,... We sluiten af met een eventueel besluit, concrete ideeën of acties.

Dit zijn de inhoudelijke thema's voor dit jaar:

  • 11/9: Infosessie LeerLokaal

  • 20/11: Teamleren binnen de teamvergadering vergroten

  • 22/1: Aanvangsbegeleiding en mentorschap

  • 18/3: Cultuurbeschouwing

  • 10/6: Academisch optimisme

In dialoog: we nemen samen nieuwe wetgeving of veranderingen in het onderwijs onder de loep. We bespreken op niveau van de scholengemeenschap hoe we hier samen mee omgaan.

Intervisiegroepen: groepjes coördinatoren wisselen gericht uit via de OASE-intervisiemethodiek over prangende vraagstukken en acute kwesties uit hun dagelijkse professionele leven.

De sessies worden aangevuld met posts op MS Teams en een maandelijkse nieuwsbrief. We informeren je snel en correct en zorgen dat je alle informatie ook steeds terug kan bekijken/beluisteren/lezen in het archief. Indien nodig organiseren we korte webinars van een uurtje naargelang een onderwerp vanuit de nieuwsbrief niet duidelijk is of meer uitleg nodig heeft.

Jaarlijks is er ook een co-tweedaagse met focus op verbinding. De coördinatoren uit regio Limburg organiseren dit jaar de tweedaagse.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door de hele kern.

Tussendoor is er digitaal contact op de Teamsomgeving van FOPEM. Wil je graag nog vlotter met dit platform werken? Meer info op de pagina MS Teams.

De sessies gaan door in De Kriekelaar in Brussel op

  • 11/9

  • 20/11

  • 22/1

  • 18/3

  • 10/6

We werken samen van 9u30 tot 15u30.

Je bereikt de Kriekelaar via Brussel-Noord. Het is zo'n 15 minuten stappen. We komen steeds samen in lokaal 34. meer info over locatie

Er wordt GEEN LUNCH geserveerd in De Kriekelaar, je dient zelf je eigen eten mee te brengen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co-tweedaagse: 2 en 3 mei in regio Limburg.

Je aanwezigheid als coördinator is vereist.

Inschrijven is niet nodig. Je wordt verwacht als coördinator. Kan je er niet bij zijn?
Laat het weten door te reageren op MS Teams op de post met de agenda van de leergemeenschap.
Die wordt steeds een week op voorhand gepost in 'Leergemeenschap coördinatoren' > kanaal 'Algemeen'

Terug naar overzicht

bottom of page