top of page

Terug naar overzicht

Leergemeenschap ICT

Alle ICT-verantwoordelijken of ICT-coördinatoren
Coördinatoren welkom

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je wisselt gericht uit met andere ICT-coördinatoren/-verantwoordelijken over jullie ICT-beleid via intervisie.

Je krijgt input over de vier thema's van ICT op school.

Je ontdekt sprekende praktijkvoorbeelden uit andere FOPEM-scholen.

Hoe verloopt deze nascholing?

Deze sessies gaan steeds digitaal door en verlopen via een vast stramien:

 • Intervisie in kleine groepjes over je leervragen

 • Gerichte input vanuit FOPEM/SOM over de vier thema's van ICT op school:

  • ICT-beleid (visie, communicatie, afspraken, GDPR, rol en taken ICT-co,...)

  • Technisch (toestel, Wi-Fi, accounts,...)

  • Professionalisering (digitale didactiek, teamleden mee nemen, apps in de klas,...)

  • Pedagogisch en didactisch (digitale vaardigheden bij leerlingen, mediawijsheid,...)

Aansluitend delen we heel wat tips, ideeën, info en nieuwe wetgeving via MS Teams in het kanaal 'Digitale vaardigheden en ICT-beleid' van het team 'Begeleiders FOPEM-scholen'. Meer info over samenwerken via de MS Teams-omgeving van FOPEM-SOM.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleiders Jürgen Loones en Julie Van Rijckeghem.

De leergemeenschap ICT-coördinatoren komt digitaal samen op:

 • 13/12

 • 21/02

 • 15/05

We werken samen van 9u30 tot 11u30.

De vorming gaat online door via MS Teams. In dit filmpje krijg je meer info over digitaal samenkomen via MS Teams. 

Terug naar overzicht

bottom of page