top of page

Terug naar overzicht

Opleiding evaluatoren

Verplicht voor de eerste en tweede evaluator.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Specifiek voor coördinatoren

 • Je leert een moeilijk evaluatiegesprek voeren: helder en verstaanbaar afstemmen met de ander

 • Je leert rekening houden met persoonlijke valkuilen

 • Je leert loskomen van je eigen gevoelens; afstemmen op de ander met een empathische houding

 • Je leert het gesprek voorbereiden en afronden. 

Specifiek voor besturen

 • Je leert regelgeving uit de omzendbrief functiebeschrijving en evaluatie

 • Je maakt kennis met het SOM-model cyclus van functioneren en evalueren

 • Je krijgt een terugkoppeling van de vaardigheidstraining van de coördinatoren

Hoe verloopt deze nascholing?

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. Wie vóór 1 september 2021 als evaluator fungeerde en nog geen opleiding gevolgd heeft, krijgt daarvoor de tijd tot 1 september 2023. Deze opleiding is decretaal verplicht en geldt voor elke evaluator, ook voor leden van een bestuur die de rol van (tweede) evaluator opnemen. 

 

Specifiek voor coördinatoren: deze vorming verloopt in samenwerking met vzw Impuls. Dit is vooral een vaardigheidstraining en focust op het voorbereiden en voeren van het gesprek.

Specifiek voor schoolbestuurders: we nemen de recent herwerkte cyclus van functioneren en evalueren van SOM onder de loep. Samen met de eerste evaluator zet je dit model op punt voor je school. Je doet inspiratie op uit de verhalen van andere scholen. We maken ook tijd voor een terugkoppeling uit de vaardigheidstraining voor coördinatoren zodat je ook als tweede evaluator je competenties voor functioneringsgesprekken versterkt. 

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleider Kurt Lambrechts en Jürgen Loones.

Sessie voor coördinatoren

 • Sessie oost: 5/12 in de Zevensprong Leuven

Je bereikt de Zevensprong via het station van Leuven. Van daar is het ongeveer een kwartier wandelen. Je slaat vanuit de Vital Decosterstraat de Rijschoolstraat in. De ingang bevindt zich aan het einde van een weggetje gelegen tussen een studentengebouw (Rijschoolstraat 17) en de stedelijke sporthal Rijschool (Rijschoolstraat 21). Je zal er geen huisnummer zien, het weggetje leidt je tot aan een blauwe schoolpoort, waarlangs je naar binnen kan.

 • Sessie west: 6/12 in VORK Kortrijk

Doorniksestraat 60 in Kortrijk.

Je bereikt VORK via het station van Kortrijk. Het is zo'n 5 minuten wandelen vanaf de voorkant van het station. De ingang van de vergaderzalen bevindt zich aan de zijkant van het sociaal restaurant VORK.

 • We werken samen van 9u30 tot 15u30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessie voor schoolbestuurders

 • We werken samen van 19u00 tot 21u30

 • Sessie oost: 14/3. De Zevensprong Leuven

Je bereikt de Zevensprong via het station van Leuven. Van daar is het ongeveer een kwartier wandelen. Je slaat vanuit de Vital Decosterstraat de Rijschoolstraat in. De ingang bevindt zich aan het einde van een weggetje gelegen tussen een studentengebouw (Rijschoolstraat 17) en de stedelijke sporthal Rijschool (Rijschoolstraat 21). Je zal er geen huisnummer zien, het weggetje leidt je tot aan een blauwe schoolpoort, waarlangs je naar binnen kan.

 • Sessie west: 15/3. De Levensboom Marke

Bruyningestraat 56B, Marke. Op deze routekaart vind je een auto-route vanaf de E17 afslag 2 en een wandelroute vanaf het station van Kortrijk.

bottom of page