Terug naar overzicht

Het paspoort

Elke school vult het paspoort elk jaar opnieuw in met het team bij wijze van jaarevaluatie of jaarplanning. Zo verzamelen we een schat aan informatie. Zo kan je heel concreet te rade gaan bij elkaar en afspraken maken om even te bellen of te hospiteren.

Bekijk het paspoort

Check de laatst ingevulde paspoorten van alle FOPEM-scholen. 

Vul het paspoort in

Vul het paspoort met het hele team eind juni of begin juli in.

Bekijk de vragen op voorhand

Je kan teamleden individueel de vragen laten beantwoorden en zo tot een grootste gemene deler komen.

Terug naar overzicht