top of page

Cahiercoach: extra afsluitend moment (8/6)

1. Welkom en bedankt!

Eigenlijk hebben we één grote boodschap voor jullie: super dikke merci, jullie zijn klaar! De bedoeling was dat elke school minstens de vaste werking in kaart had gebracht en minstens een plan had om de gaten daarin op te vullen met bijv. schooleigen leerlijnen. Het is niet erg als jullie op dit moment nog niet voor alles een leerlijn hebben gemaakt. Het is zeker ook niet de bedoeling om voor alles een leerlijn te maken. Enkel voor datgene waarvan je als team zegt: we kunnen niet garanderen dat we via vaste werking, kringgesprekken, projecten of onderzoekjes dit kunnen bereiken. Jullie zullen vanuit de pedagogische begeleidingsdienst niet meer verwacht worden op vormingen. In die zin zijn jullie dus klaar met jullie taak. De implementatiegids blijft voor altijd op de website staan. We hopen wel dat jullie het aanspreekpunt op de school blijven voor huidige en nieuwe collega's. Het is belangrijk dat jullie ook met het team 'vieren' dat de implementatie gedaan is, dat jullie het gehaald hebben. Plan op het einde van dit schooljaar ergens een momentje om dat te vieren. Wij voorzien met de pbd een digitaal feestpakket om dat moment aan te pakken. Fysiek vieren en klinken doen we op de gemeenschappelijke pedagogische studiedag van volgend schooljaar in februari als we elkaar terug mogen zien.


2. Stap 7

Stap 7 staat op het einde maar is eigenlijk een stap die je doorheen het hele proces in de gaten moet houden. Heel belangrijk: er moet effectief een schriftelijke/digitale neerslag zijn van jullie afspraken en ideeën. Je kan hiervoor het sjabloon in oefening 1 gebruiken. Bij oef 3 komen wij jullie tegemoet: we ontwikkelen op dit moment een korte online training die een nieuwe collega kan volgen. Het is een soort spoedcursus 'Werken met het cahier W.O.' Het is wel belangrijk dat die persoon op jou of iemand van het team kan terugvallen voor vragen en vooral om te tonen hoe jullie het op school aanpakken.


3. Reflectie op rol cahiercoach

We willen graag met jullie reflecteren hoe jullie elk in die rol van cahiercoach stonden: Kreeg je veel of weinig vrijheid? Heb je je sterk of eerder klein gevoeld in heel het proces? We verzamelden jullie input via dit formulier en bespraken in groepjes wat jullie het meest is bijgebleven.


4. Einde

Volgend schooljaar gaan we nog enkele kleine impulsen uitsturen via de nieuwsbrief maar niets groots meer. We ontwikkelen wel nog de online training voor nieuwe collega's en organiseren een verdiepingsvorming 'Verder op zoek naar je eigen Jef & Jos', Die gaat eigenlijk algemeen over doelgericht/ervaringsgericht en is eigenlijk altijd interessant.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page