top of page

Vorming cahiercoach: sessie 1 (12/11)

1. Kennismaking

We maken opnieuw verbinding met elkaar als groep.


2. Duurzame implementatie: een stevig onderzoeksproces op elke school

We zijn als organisatie in totaal al vier jaar bezig met cahier W.O. (opmaak, kennis maken, implementeren, verduurzamen). Wat startte als een wens of droom en resulteerde in een mooi maar toch eerder theoretisch document is dankzij de hulp van de scholen nu een echt gebruiksinstrument geworden. We voelen zelf ook dat het in de eerste plaats gaat over Wij durven de moeilijkere weg kiezen en die vooraf bepaalde tussenstappen weggooien omdat we vertrouwen hebben in onze manier van werken, nl. ervaringsgericht. Dat vertrouwen kunnen we natuurlijk niet zomaar poneren als stelling zonder dat te onderzoeken. Tijdens de implementatie onderzoekt elke school dan ook wat de kwaliteit is van dat ervaringsgericht werk en hoe je dat op je school kan verbeteren. Je onderzoekt ook hoe je garandeert dat leerlingen bij jullie de eindtermen bereiken zonder strakke leerlijnen, vooraf bepaalde tussenstappen of handboeken. Je merkt dus dat de implementatie over een dieper, fundamenteler onderzoek gaat. Dieper dan Elke school moet eigen leerlijnen maken. Zo'n schooleigen leerlijn kan een uitkomst of product zijn, maar het onderzoeksproces dat er achter zit, is even waardevol of misschien zelfs waardevoller/belangrijker.


We maakten doorheen die vier jaar voor jullie een online plek - de cahierwebsite - waar we jullie willen begeleiden in dat onderzoek. De implementatiegids is in ‘stappen’ geschreven, maar het is zeker en vast de bedoeling dat je die stappen door elkaar gaat gooien en je daar niet blind op staart. Een recentere pagina is de F.A.Q.-pagina. Hierop staan vier filmpjes die je steeds, ook met nieuwe collega’s en starters, kan herbekijken en waarin dat hele onderzoek naar kwaliteit en garantie uitgelegd wordt. We bekijken samen die filmpjes met tussentijdse opdrachten.

Bekijk hier onze verzamelde tips om de vijf voelsprieten aan te scherpen. Je kan gerust nog tips en ideeën aanvullen.

3. Pedagogische studiedag voorbereiden

Op 25 januari is er in elke FOPEM-school een studiedag cahier W.O. De vorige twee jaren nodigden wij jullie uit om te proeven van ons aanbod. Dit jaar krijg je gratis tijd op je school cadeau om met het hele team aan de implementatie te werken.


Kenmerken van een duurzame implementatie (zie ook filmpje op de F.A.Q.-pagina):

  • Duurzaam: iedereen mee met hoofd, hart en handen

  • Implementatie: onderzoeken (prutsen, bij leren, fouten maken, ploeteren) wat de kwaliteit van het ervaringsgericht werk is en hoe de school (zonder vaste leerlijnen en handboeken) garandeert dat alle eindtermen van W.O. bereikt worden. Dit onderzoek voer je a.h.v. vijf voelsprieten en drie sporen.

  • BELANGRIJK: zorg ervoor dat afspraken en hulpmiddeltjes worden vastgelegd in jullie cahier W.O., in die ringmap! Samen met je coördinator ben jij verantwoordelijk voor het borgen.

Deze dag is door ons al aangevraagd en goedgekeurd bij de inspectie, jullie zijn verplicht om die dag rond W.O. te werken. Uiteraard kan je dit in verbinding brengen met lopende trajecten rond bijv. pedagogische visie, breed evalueren, vergroening speelplaats,... maar zorg dat je op die dag zeker de kwaliteit van het ervaringsgericht werk en de garantie van de eindtermen onderzoekt. Wij bieden jullie drie zaken aan om die dag deze namiddag helemaal zelfstandig voor te bereiden:

  • Contact met andere cahiercoaches. Je kan samen bekijken of jullie op 25/1 misschien samen willen afspreken. Je vindt de contactgegevens van de cahiercoaches terug in onze gedeelde Google Drive-map.

  • Digitale markt rond de vijf voelsprieten. We verzamelden allerlei tips en materiaal (van binnen en buiten de PBD, van binnen en buiten de FOPEM-scholen). Je kan die verzameling hier bekijken en nog verder aanvullen.

  • Draaiboekje om de studiedag van 25/1 volledig voor te bereiden: welke oefeningen uit de implementatiegids ga je doen, welke werkvormen ga je gebruiken, hoe neem je iedereen mee en blijf je alert voor weerstand of twijfel? Hieronder kan je het draaiboekje en de blanco dagplanning nog eens downloaden.

2020-10-23 - Vorming cahiercoach - Draai
.
Download • 533KB
2020-10-23 - Vorming cahiercoach - Sjabl
.
Download • 78KB

53 weergaven0 opmerkingen
bottom of page