top of page

Webinar voor besturen: beleidsdomeinen

In een FOPEM-school worden processen en verantwoordelijkheden gedeeld en samen gedragen. Toch is het wijs om bepaalde beleidsdomeinen toe te wijzen aan een domeinverantwoordelijke zodat die het voortouw kan nemen en op afgesproken momenten kan terugkoppelen naar het schoolbestuur en naar de grote groep. 

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

  • Je krijgt een duidelijk overzicht van de taakverdeling tussen bestuur, coördinator en team

  • Je vergaart inzicht in de geclusterde taken voor een bestuur en wat die precies inhouden

  • Je denkt na over het aandeel van een schoolbestuur in de onderwijskwaliteit van de school

  • Je krijgt tips en tools om deze taakverdeling bespreekbaar te maken op school

Hoe verloopt deze nascholing?

Praktische informatie

Voor wie meer wil weten


Comments


bottom of page