top of page

Werkdag project (11/3)

Bijgewerkt op: 17 mrt. 2021

1. Kijkwijzer 'Kwaliteitsvol projectwerk': onderwerp je project aan een kritische kwaliteitscheck


Tijdens de implementatie van het cahier W.O. onderzoek je hoe kwaliteitsvol je ervaringsgerichte didactiek en praktijk is. We helpen je graag een handje door een kijkwijzer 'Kwaliteitsvol projectwerk' aan te bieden. In een eenvoudige voor-tijdens-na structuur krijg je een heel aantal reflectievragen voorgeschoteld. Die vragen werden opgesteld vanuit een breed aanbod aan bronnen en praktijkvoorbeelden van 'kwaliteitsvol projectwerk'. Ook die werden opgenomen in de kijkwijzer.


Je hoeft dit zeker niet te gebruiken als rigide checklist. De kijkwijzer wil je vooral inspireren en je bewust keuzes laten maken. Heb je tips of opmerkingen? Stuur ze gerust naar pbd@fopem.be


2021-03-10 - PBD - Kijkwijzer kwaliteits
.
Download • 2.53MB

Tijdens deze werkdag bestudeerden we de kijkwijzer, onderwierpen we één van onze huidige projecten aan de kijkwijzer en bespraken we met collega's uit andere scholen hoe ons projectwerk sterker kon.


2. Sprekende praktijkvoorbeelden


In al onze FOPEM-scholen is projectwerk een methodiek die centraal staat. We pikten drie praktijkvoorbeelden uit die jullie kunnen inspireren. Geniet je mee van hun verhalen?


Marita en Ellen uit De Sterrebloem (Meigem)

In de Sterrebloem maakten ze sinds 2015 de overstap naar ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) ondersteund door het digitaal systeem HOREB (handelingsgericht observeren, remediëren en evalueren van basisontwikkeling). Voorheen startten projecten vanuit de vraag Waar ligt je interesse? Wat wil je bijleren? Het team merkte dat deze insteek niet langer paste bij hun nieuwe visie en gooide projectwerk over een andere boeg. Er wordt gestart vanuit observaties en brede startactiviteiten. Van daaruit slaat de klasgroep gericht een weg in en wordt er toegewerkt naar een eindproduct. Op het einde is er steevast een reflectie. Ontdek hun verhaal met voorbeelden in onderstaande presentatie.

2021-03-11 - De Sterrebloem - Presentati
.
Download • 10.62MB
 

Elke uit De Tuimelaar (Schoten)

Freinetschool De Tuimelaar trekt resoluut de kaart van geïntegreerd en leergebiedoverschrijdend werken. In projecten is er zowel aandacht voor wereldoriëntatie als voor rekenen, taal, muzische vorming, beweging enz. Op die manier komt het levend en natuurlijk leren echt centraal te staan. Kijk mee hoe de kleuters een verdwaalde poes op school ontvangen en zo heel wat bijleren.

2021-03-11 - De Tuimelaar - Presentatie
.
Download • 156.77MB
 

Dieter uit De Buurt (Gent)

De Buurt heeft een lange traditie als projectschool en deelt de schoolkalender op in oefenweken en projectweken. Begeleider Dieter volgde een opleiding Cultuur in de Spiegel en ontdekte dat er onbewust heel sterk aan cultuur gewerkt werd tijdens de projecten maar dat er nog veel kansen bleven liggen. Hij gaf de ingeburgerde projectberg een upgrade vanuit de cultuurbril.


2019-06-26 - De Buurt Dieter Vanfleteren
.
Download • 5.28MB

Dieter maakte een eindwerk voor zijn Cultuur-in-de-spiegel-opleiding. Dat kan je hieronder lezen.

2019-06-26 - De Buurt Dieter Vanfleteren
.
Download • 2.01MB

De projectberg met valiesjes vanuit de cultuurbril in PDF-versie.

2019-06-26 - De Buurt Dieter Vanfleteren
.
Download • 219KB

61 weergaven0 opmerkingen
bottom of page