top of page

Terug naar overzicht

Regioco

Alle coördinatoren worden verwacht.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je reflecteert in de diepte over je onderwijskundig beleid, met specifieke aandacht voor doelgericht werken en afstemming op het gevalideerd doelenkader.

Je denkt na over de randvoorwaarden op jouw school voor een succesvolle implementatie van LeerLokaal.

Je krijgt inzicht in het onderzoek van de pilootscholen die met LeerLokaal aan de slag gaan.

Hoe verloopt deze nascholing?

We gaan regionaal en in kleine groepen te werk en leggen samen de focus op het pedagogisch-didactische en de klaspraktijk. Door een combinatie van input, reflectieoefeningen en uitwisseling stimuleren we elke coördinator om met concrete plannen en inzichten terug naar de school te gaan.

SESSIE 1: Hoe verhoudt jouw school/jouw team zich op dit moment tot leerplannen, minimumdoelen, methodes, leerlijnen?

SESSIE 2:  In welke mate zijn deze concepten geland op je school: visie op onderwijzen en leren, doelgericht ervaringsleren, Jef & Jos, drie sporen, vijf voelsprieten, focusdoelen, pedagogie van het worden?

SESSIE 3: Inzicht in proces pilootscholen die LeerLokaal onderzoeken. Voorlopig inzicht in het onderzoek van de PBD tussen de 'wat' van OVSG en de 'waarom' en 'hoe' van FOPEM.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleiders Vincent Vandevyvere en Julie Van Rijckeghem.

We werken regionaal samen:

SESSIE 1

 • Sessie west: 23/10 in VORK Kortrijk

 • Sessie oost: 24/10 in Scoutshuis Antwerpen

 • We werken samen van 9u30 tot 15u30

 • LET OP: er is leergemeenschap ZORGCO'S op dinsdag 24 oktober. Coördinatoren die ook de rol van zorgco opnemen, sluiten dus voor deze regioco best aan op maandag 23 oktober in Kortrijk.

SESSIE 2

 • Sessie west: 5/2 in Clemenspoort Gent

 • Sessie oost: 6/2 in Scoutshuis Antwerpen

 • We werken samen van 9u30 tot 15u30

SESSIE 3

 • Sessie west: 25/3 digitaal via MS Teams

 • Sessie oost: 26/3 digitaal via MS Teams

 • In dit filmpje krijg je meer info over digitaal samenkomen via MS Teams

 • We werken samen van 9u30 tot 11u30

 

Je bereikt VORK via station Kortrijk en stapt 5 minuten vanaf de voorkant van het station (Stationsplein).

 

Je bereikt Clemenspoort via station Gent-Sint Pieters en stapt 5 minuten vanaf de achterkant van het station (Sint-Denijslaan). Bij de receptie kan je vragen in welk lokaal we samen komen. meer info over de locatieJe kan geen lunch kopen in het gebouw zelf, maar in de buurt is er een supermarkt waar je lunch kan kopen. Je brengt je lunch dus zelf mee.

Je bereikt Het Scoutshuis via station Antwerpen-Berchem en stapt 15 minuten aldoor de Cogels-Osylei.  Bij de receptie hangt een scherm met het lokaal waar we samen komen. meer info over de locatie. Je kan geen lunch kopen in het gebouw zelf, maar in de buurt is er een supermarkt waar je lunch kan kopen. Je brengt je lunch dus zelf mee.

Terug naar overzicht

bottom of page