Pedagogische studiedag cahier W.O. op maat

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Het schoolteam zet de neuzen in dezelfde richting rond de implementatie van het cahier W.O. Je maakt samen met de pedagogisch begeleider een concreet plan.

Je onderzoekt hoe het cahier W.O. jullie werking kan versterken en zet hierrond concrete stappen.

Je wisselt op een  professionele manier uit met collega's over didactiek in wereldoriëntatie.

Hoe verloopt deze nascholing?

De cahiercoach bepaalt op voorhand samen met Julie wat het doel is van de studiedag op maat. We maken een keuze uit de oefeningen van de implementatiegids en vertalen die naar de concrete noden van het schoolteam.

Tijdens de studiedag doen we één of meerdere oefeningen uit de implementatiegids. Er wordt werk verzet, stappen worden genomen. 

Op het einde van de studiedag bepalen we samen hoe er verder wordt gegaan en wie wat doet.

Elke FOPEM-school kan twee halve dagen aanvragen rond cahier W.O.

Praktisch

De studiedag gaat door op de eigen school. Julie Van Rijckeghem komt langs en begeleidt de studiedag.

Je kan kiezen voor een halve of een hele dag.

Vooraf en achteraf wordt er afgestemd met de coördinator en de cahiercoach.

Als je een studiedag aanvraagt, is het voltallige team aanwezig en zijn er geen kinderen op school.