top of page

Terug naar overzicht

Vorming cultuurbeschouwing

We pleiten ervoor dat elke begeleider in de komende vijf jaar deze vorming volgt.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je leert de visie en de praktijk van het cahier Cultuurbeschouwing kennen.

Je krijgt concrete handvatten die je meteen in je eigen klas kan gebruiken.

Je wisselt uit met collega's en groeit door samen te oefenen. 

Hoe verloopt deze nascholing?

Wegwijzer cultuurbeschouwing werd gepubliceerd in 2017. Daaraan voorafgaand (2016) ontwikkelden we Kaart en Kompas Cultuurbeschouwing. In 2019 ontwikkelde de PBD samen met de coördinatoren een handige invulfiche voor de begeleider en zijn klasgroep. Deze materialen samen vormen ons Cahier Cultuurbeschouwing.  In deze twee vormingsmomenten leer je de verschillende kaders kennen en gaan we die via een aantal concrete thema’s of onderwerpen, samen oefenen en bespreken. Op die manier willen we Cultuurbeschouwing heel concreet maken voor jouw eigen klas- en schoolpraktijk.

We organiseren deze vormingsdagen op een unieke locatie. De materialen en de werking van het ABC-huis sluiten sterk aan bij onze visie en het Cahier Cultuurbeschouwing. Op de tweede vormingsdag volgen jullie daarom een korte passende workshop van het ABC-huis.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleider Vincent Vandevyvere en gastdocent Patricia Otte.

We komen samen in het het ABC-huis in Brussel

  • Sessie 1: 28/3

  • Sessie 2: 23/5

  • We werken samen van 9u30 tot 15u30.

Je bereikt het ABC-huis via Brussel-Noord. Het is zo'n 5 minuten stappen. Aan de witte poort kan je op de juiste bel drukken en dan komen we opendoen. meer info over locatie

In het ABC-huis is er geen cafetaria. Gelieve zelf voor een lunch te zorgen.

Terug naar overzicht

bottom of page