top of page

Terug naar overzicht

Vorming cultuurbeschouwing

We pleiten ervoor dat elke begeleider in de komende vijf jaar deze vorming volgt.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je leert de visie en de praktijk van het cahier Cultuurbeschouwing kennen.

Je krijgt concrete handvatten die je meteen in je eigen klas kan gebruiken.

Je wisselt uit met collega's en groeit door samen te oefenen. 

Hoe verloopt deze nascholing?

Sinds 2016 werken FOPEM-scholen met een 'cahier cultuurbeschouwing' (bestaande uit een kaart, kompas en wegwijzer) om de levensbeschouwelijke vorming op hun school vorm te geven.  We bieden jaarlijks een verplichte vorming aan. Daarin leer je de visie en de praktijk van cultuurbeschouwing kennen en krijg je concrete handvatten die je meteen in je eigen klas kan gebruiken. Bovenal wissel je uit met collega's en groei je door samen te oefenen. De bedoeling van deze vorming is om cultuurbeschouwing heel concreet te maken voor jouw eigen klas- en schoolpraktijk.

 

Tijdens deze sessies werken we vaak in kleine groepjes - vaak per graad - om nog beter te oefenen in cultuurbeschouwing. Je leert de cultuurbeschouwingspraktijk bekijken vanuit vier sporen en plant zo heel concrete ingrepen in jouw klas om cultuurbeschouwing te versterken. Tijdens de tweede sessie is er ook intervisie zodat je diep kan reflecteren over het geleerde.

We organiseren deze vormingsdagen op een unieke locatie. De materialen en de werking van het ABC-huis sluiten sterk aan bij onze visie en het Cahier Cultuurbeschouwing. Tijdens de tweede sessie volgen jullie daarom een korte passende workshop van het ABC-huis.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleiders Vincent Vandevyvere, Julie Van Rijckeghem en gastdocent Patricia Otte.

SESSIE 1

  • We komen samen in het het Huis van het Nederlands in Brussel

  • 7/3

  • We werken samen van 9u30 tot 15u30.

We komen samen in het Huis van het Nederlands op 25/1. We werken samen van 9u30 tot 15u30.

Je bereikt het Huis van het Nederlands via Brussel-Zuid of Brussel-Centraal. Het is zo'n 15 minuten stappen. Bij de receptie hangt een bord waar op staat in welk lokaal we samen komen. meer info over locatie. Je kan niet lunchen in het Huis van het Nederlands. Breng dus je eigen lunch mee.

SESSIE 2

  • We komen samen in het het ABC-huis in Brussel

  • 25/4

  • We werken samen van 9u30 tot 15u30.

Je bereikt het ABC-huis via Brussel-Noord. Het is zo'n 5 minuten stappen. Aan de witte poort kan je op de juiste bel drukken en dan komen we opendoen. meer info over locatie.  In het ABC-huis is er geen cafetaria. Gelieve zelf voor een lunch te zorgen.

Terug naar overzicht

bottom of page