Starterscursus voor beginnende begeleiders

Wie zich inschrijft, die komt.

Neem tijdens de eerste sessie jouw mentor mee.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je leert als beginnende begeleider wat het betekent om les te geven op een methodeschool.

Je krijgt als beginnende begeleider inzicht in jouw (verborgen) talenten en ontwikkelt zo jouw persoonlijk traject. 

Je leert als mentor hoe je een beginnende begeleider kan coachen en ondersteunen in zijn of haar traject (tijdens de eerste sessie).

Hoe verloopt deze nascholing?

Om de twee jaar organiseren we een vorming voor startende begeleiders. Zo'n starter definiëren we als iemand met 0 tot 5 jaar ervaring in het onderwijs, of specifieker in het methodeonderwijs. Je krijgt tijdens deze vorming algemene input rond o.a. klasmanagement en klasorganisatie, en specifieke input rond methodeonderwijs. Er is ook ruimte voor persoonlijke leervragen en intervisie op maat.

In de eerste sessie ondersteunt docent Johan Dewilde (Hogeschool Odisee) de beginnende begeleider en zijn/haar mentor bij het opzetten van een coachingstraject. In de namiddag neemt Vincent je mee in de Visie op onderwijzen en leren uit het cahier W.O.

In de tweede sessie focussen we op de Freinetpedagogiek. Vincent Vandevyvere (FOPEM) loodst je door de belangrijkste principes. In de namiddag maak je kennis met een sprekend praktijkvoorbeeld uit een FOPEM-school. Zowel voor Freinetscholen als niet-Freinetscholen kan deze tweede sessie inspirerend zijn.

In de derde sessie focussen we op ervaringsgericht onderwijs. Marieke Holvoet (CEGO) loodst je door de belangrijkste principes. In de namiddag maak je wederom kennis met een sprekend praktijkvoorbeeld uit een FOPEM-school. 

Tussendoor ga je aan de slag met je eigen leervragen en die van de groep. In de tweede en derde sessie bespreken we deze casussen als start van de dag. Bijkomend kan je door Vincent gecoacht worden.  We houden contact via een digitale verzamelplek waar we materiaal delen.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleider Vincent Vandevyvere.

De mentor wordt enkel verwacht op de eerste sessie.

Drie sessies in Brussel steeds op donderdag: 1/10, 14/1 en 3/6

Door de coronamaatregelen is het niet altijd eenvoudig om snel geschikte locaties te vinden. We laten je zo vroeg mogelijk op voorhand weten waar elke sessie doorgaat. Hieronder alvast de voorlopig beschikbare informatie:

1 oktober in het Huis van het Nederlands (15 minuten stappen van Brussel Zuid en van Brussel Centraal).

 

We werken samen van 9u30 tot 15u30

BRENG JE LUNCH MEE.