top of page

Terug naar overzicht

Vormingsavond voor schoolbesturen

Bestuurders en hun coördinator welkom

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je maakt kennis met ons document 'Beleidsdomeinen in een FOPEM-school' dat als leidraad kan dienen voor de taakverdeling tussen bestuur, team en coördinator.

Je maakt kennis met andere schoolbesturen en wisselt kennis en ervaringen uit.

Je wordt door middel van intervisie begeleid om een kwaliteitsvol organisatorisch beleid op te zetten.

Hoe verloopt deze nascholing?

Tijdens deze regionale vormingsavond richten we onze blik op de secundaire processen in een school en hoe het schoolbestuur hier een rol in kan spelen. Hoe kunnen we elkaar hierin inspireren vanuit ons netwerk? Voor welke processen zien we mogelijkheden om ons bovenschools te organiseren - ons ons voorbereiden op de toekomst? Graag zetten we hierin stappen met jullie in een open dialoog!

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleiders Jürgen Loones.

WEST

  • Voor scholen uit West- en Oost-Vlaanderen

  • 12 maart

  • Van 19u30 tot 21u30

  • Deze vorming gaat door in Buurtschool V-Tex (Guldensporenlaan 16, Kortrijk) - via station Kortrijk

 

OOST: wegens te weinig inschrijvingen wordt de vormingsavond oost (14/3) helaas geannuleerd. 

Terug naar overzicht

bottom of page