Terug naar overzicht

Vorming voor schoolbesturen

Per school worden enkele bestuurders en hun coördinator verwacht.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je doet kennis op over de meest recente VZW-wetgeving en wat dit dan concreet betekent voor je school.

Je maakt kennis met andere schoolbesturen en wisselt kennis en ervaringen uit.

Je wordt door middel van intervisie begeleidt om een kwaliteitsvol organisatorisch beleid op te zetten.

Hoe verloopt deze nascholing?

Tijdens de digitale sessie verkennen we samen de meest recente aanpassingen en toevoegingen aan de VZW-wetgeving. In break-outrooms doorspitten we elk een stukje en worden we zo een beetje expert. We helpen je onderzoeken wat die wetgeving voor jullie concrete situatie betekent.

Tijdens de fysieke vormingsavond staat uitwisseling centraal. Via werkvormen en een deelmarkt kom je in contact met heel wat inspirerende voorbeelden, materiaal, instrumenten en tips. Enkele onderwerpen die zeker de revue passeren: ouderbetrokkenheid, financiële plaatje en begroting, werkgroepen, taakverdeling,... Kortom: door voorbeelden van andere scholen te zien, kijk je als schoolbestuur in de spiegel en merk je verborgen parels of groeikansen in jullie eigen werking op.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleider Jürgen Loones.

De eerste werkavond gaat digitaal door op 16 november. Heb je nog geen toegang tot de Teamsomgeving voor schoolbesturen van FOPEM? Meld je dan aan via dit formulier.

De tweede vormingsavond gaat regionaal door:

Voor scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 15 maart in Zeppelin in Mortsel

Voor scholen uit West- en Oost-Vlaanderen: 16 maart in Methodeschool De Buurt in Gent

We werken samen van 19u30 tot 22u.

Je bereikt Methodeschool De Buurt via station Gent-Dampoort, het is zo'n 15 minuten stappen.

Je bereikt ervaringsgerichte school Zeppelin via station Mortsel, het is zo'n 10 minuten stappen.

Terug naar overzicht