Werkdag project

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je leert hoe het cahier W.O. je kan ondersteunen bij de organisatie van projectwerk.

Je onderzoekt samen met de andere deelnemers succesfactoren van projectwerk. 

Je krijgt inzicht in de cruciale rol van de begeleider tijdens projectwerk.

Hoe verloopt deze nascholing?

Deze studiedag is de laatste van vier maar kan ook apart gevolgd worden (ronde > rondevraag > onderzoek of werkstuk > project).

We onderzoeken samen enkele succesfactoren van projectwerk en reflecteren over hoe dit in jouw klas of school kan werken. Daarna nemen we de proef op de som en nemen we een project dat je meebracht onder de loep. Verder nemen we er het cahier W.O. bij en bekijken we hoe je doelgericht en ervaringsgericht te werk kan gaan voor, tijdens en na een project. 

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessie wordt verzorgd door pedagogisch begeleiders Vincent Vandevyvere en Julie Van Rijckeghem.

Door de coronamaatregelen gaat deze vorming digitaal door. We werken samen van 9u30 tot 12u30. Wanneer je je inschrijft via het inschrijvingsformulier hebben wij je contactgegevens om je de link naar ons digitaal lokaal te bezorgen.

Optioneel. Wie zich inschrijft, die komt.