Terug naar overzicht

Vorming zorgcoördinatoren

Je aanwezigheid als zorgco is vereist.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je neemt als zorgcoördinator je professionele ontwikkeling in handen.

Je krijgt input rond wetgeving, onderwijsvernieuwingen en pedagogisch-didactische thema's die passen bij zorg en inclusie.

Je gaat in dialoog met andere zorgcoördinatoren en ondersteuners over concrete casussen en praktijkvoorbeelden.

Hoe verloopt deze nascholing?

In de voormiddag werk je samen met andere zorgco's in onderzoeksgroepen. Tijdens de eerste sessie worden de thema's voor die onderzoeksgroepen samen met de groep bepaald. In de namiddag is er telkens tijd voor casusbespreking. Een doorlopend thema is beleid op leerlingbegeleiding

De sessies zijn open voor zorgcoördinatoren en ondersteuners uit het ondersteuningsnetwerk OKOplus.

De eerste sessie brengen we de volledige groep samen in Brussel, de tweede sessie is de gemeenschappelijke pedagogische studiedag rond thema basiszorg waar je als zorgco met je voltallige team aanwezig bent, de derde sessie splitsen we de groep op in twee volgens regio. Voor die laatste sessie neem je een collega mee met wie je samen zijn of haar klasaanbod herontwerpt volgens UDL

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door pedagogisch begeleider Lindsey Devlieghere, met bijzitter Vincent Vandevyvere.

Tussendoor is er digitaal contact via de Teamsomgeving van FOPEM. Nog geen toegang? Meld je dan aan via dit formulier.

De eerste sessie gaat door in Huis van het Nederlands Brussel op 19/10

We werken samen van 9u30 tot 15u30

Je bereikt het Huis van het Nederlands via Brussel-Zuid of Brussel-Centraal. Het is zo'n 15 minuten stappen. Bij de receptie hangt een bord waar op staat in welk lokaal we samen komen. meer info over locatie

Je kan lunchen in de cafetaria van het Huis van het Nederlands (soep, broodjes, beperkte warme keuken). Je kan er ook je eigen lunch opeten indien je een drankje koopt.

De twee regionale sessies gaan door in:

Voor de scholen uit West- en Oost-Vlaanderen: in De Clemenspoort Gent op 17/5.

Voor de scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: in Het Scoutshuis in Antwerpen op 10/5.

We werken samen van 9u30 tot 15u30

Je bereikt Clemenspoort via station Gent-Sint Pieters en stapt 5 minuten vanaf de achterkant van het station (Sint-Denijslaan). Bij de receptie kan je vragen in welk lokaal we samen komen. meer info over de locatie

Je bereikt Het Scoutshuis via station Antwerpen-Berchem en stapt 15 minuten aldoor de Cogels-Osylei.  Bij de receptie hangt een scherm met het lokaal waar we samen komen. meer info over de locatie

Je kan op beide locaties geen lunch kopen in het gebouw zelf, maar in de buurt is er een supermarkt waar je lunch kan kopen. Je brengt je lunch dus zelf mee.

Terug naar overzicht