top of page

Terug naar overzicht

Nascholingsaanbod

Ontdek hieronder wat we dit schooljaar voor jullie in petto hebben! 

Ontdek de kalender!

Vormingskalender

Ontdek het aanbod!

Vormigsaanbod
Weg Van Het platteland

Leergemeenschap 

coördinatoren

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider.  Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen. De rode draad voor dit jaar is het OK-kader.

Ongeveer maandelijks op maandag

Vijf sessies in Brussel

Weg Van Het platteland

Leergemeenschap
zorgcoördinatoren

Jezelf professionaliseren als zorgcoördinator. We tonen sprekende praktijkvoorbeelden, bespreken samen casussen en delen tips en materiaal.

26/10

west: 7/12 of oost: 14/12

west: 21/5 of oost: 28/5

Drie sessies waarvan twee regionaal

Bord met Verschillende Talen

Taalcoach

Je scherpt je passie en antennes voor taal aan. Je onderzoekt een concreet taalthema op jouw school en experimenteert. Samen met een ontwikkelgroepje creëer je nieuwe inzichten, kennis en materiaal. In samenwerking met CTO.

Startsessie: 26/9

Andere vier sessies: data te bepalen met eigen ontwikkelgroep

Eén startsessie

Vier bijeenkomsten per ontwikkelgroep

eieren

Intervisie starters

We ontvangen startende begeleiders binnen ons FOPEM-netwerk met een intervisie. We buigen ons samen over de vragen en ideeën die je als startende FOPEM-begeleider hebt. Je krijgt concrete tips en ideeën.

25/1

Eén sessie

Elektronische apparaten

Leergemeenschap ICT

ICT-coördinatoren, -verantwoordelijken en -geïnteresseerden wisselen drie keer per schooljaar digitaal uit tijdens deze leergemeenschap. Je krijgt input, ideeën, tips, voorbeelden. Je geeft feedback aan collega's uit de leergemeenschap via intervisie.

13/12

21/02

15/05

Drie digitale sessies

Verfroller

Regioco

Tijdens de regioco staan pedagogische thema's centraal. Wat betekenen ze voor het beleid van de school, voor de professionalisering van teamleden, voor de profilering van je school? Hoe verhouden we ons als koepel tot deze thema's? Dit schooljaar kijken we specifiek naar omgaan met het gevalideerd doelenkader. De regioco is het moment om stil te staan bij het pilootonderzoek naar leerplan LeerLokaal.

west: 23/10 en oost: 24/10

west: 5/02 en oost: 6/02

west: 25/3 en oost: 26/3

Drie sessies, waarvan de laatste digitaal

Schrijven van de hand

Webinar 'Volop Taal in een notendop'

Taalcoaches verdiepen zich drie jaar lang in het boek 'Volop Taal' van CTO waar zeven principes van taalkrachtig onderwijs centraal staan. Die principes hebben een sterke link met ons doelgericht ervaringsleren. Dit webinar neemt je mee doorheen de zeven principes en verbindt die met het doelgericht ervaringsleren.

14/9

Eenmalig

Digitaal

De tuin water geven

Kickstart@FOPEM

We ontvangen en onthalen nieuwe coördinatoren graag met dit traject op maat. In een veilige omgeving wissel je uit, krijg je tips, leer je enkele standaardkaders en -afspraken binnen FOPEM en SOM kennen.

4/10

3/11

6/3

Drie sessies

Sessie 1 en 3 digitaal

Sessie 2 live

vlieger in de lucht

Vorming
cultuurbeschouwing

Het cahier cultuurbeschouwing bevat handvaten en instrumenten om met kinderen naar cultuur te kijken en het kompas van jezelf en van anderen te leren kennen. Tijdens deze vorming leer je in twee sessies het cahier echt gebruiken in de klas. Twee concrete werkdagen met tips en praktijkvoorbeelden.

7/3 en 25/4

Twee sessies

gerechtigheid

Webinar 'Doelgericht ervaringsleren'

In dit tweedeling webinar maak je kennis met de zeven pijlers van het doelgericht ervaringsleren. Je leert de theoretische achtergrond, concrete tips en sprekende praktijkvoorbeelden kennen. Je reflecteert en wisselt uit met collega's.

12/3 en 14/5

Twee sessies die op elkaar volgen

gestapelde Boeken

Vorming voor
schoolbesturen

Er komt wel wat in het mandje van coördinatoren. Schoolbesturen proberen de coördinator te ontzorgen door het opnemen van de secundaire beleidsprocessen. Voor schoolbesturen is het opnemen van alle beleidsprocessen een hele klus en zoeken daarin elk hun eigen weg met het afbakenen van domeinen en rollen. Hoe kunnen we elkaar hierin inspireren vanuit ons netwerk?

west: 12/3 en oost: 14/3

Eenmalige sessie, regionaal

tapes

Werkdag administratieve krachten

Administratieve krachten ontmoeten elkaar rond gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en krijgen input via de kern rond bv wetgeving, regelgeving, SOM-materie, ...

5/10, 16/1, 14/5

Drie sessies

Kinderen in de tuin

Klasmanagement in een FOPEM-school

Nieuw in ons aanbod: een concrete vorming over klasmanagement. Hoe hou ik al die bordjes in de lucht? Hoe pak ik die rol van begeleider op: vrijheid geven en toch ook sturen? En wat met al die verschillende noden van kinderen? Deze vorming verloopt via blended leren: een tipreeks in je mailbox en twee digitale intervisiemomenten.

Specifiek voor begeleiders uit 4e, 5e en 6e leerjaar.

Tipreeks in je mailbox

Digitale intervisies: 14/11 en 19/3

Zes nieuwsbrieven in je mailbox

Twee intervisies

Groene Duim

Coachen

Coachen betekent mee op weg gaan, inspireren, uitdagen, waarderen, confronteren, verkennen,... In deze vorming oefen je actief en intensief op enkele coachingsvaardigheden en leer je twee concrete kaders kennen: GRROW en GOLLD. We laten ons begeleider door Lies Pycke van AP Hogeschool.

19/12, 28/3, 7/5

Drie sessies

Waarvan de laatste digitaal

Drie Kubussen

Online training 'Werken met cahier W.O.'

Ben je net nieuw in je school? Dan raden we je aan om de online training 'Werken met cahier W.O.' te volgen! Je leert er de basis van ervaringsgericht werk en gaat aan de slag met het cahier W.O.

Ga van start wanneer jij maar wil

12 hoofdstukken op jouw tempo

Zebrapad

Onvolledige greep uit het externe aanbod

Niet alleen FOPEM organiseert nascholingen. Er zijn heel wat andere organisaties op de vrije markt die vormingen aanbieden. We verzamelden er enkele voor jullie.

Ontvang je graag pedagogisch-didactische artikels en tips?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

bottom of page