Nascholingsaanbod 2020-2021

De pedagogische begeleidingsdienst (PBD) van FOPEM stelt je graag het nascholingsaanbod voor 2020-2021 voor. Volgde je een nascholing? Dan kan je het verslag hier steeds terugvinden.

We werken in cycli van drie jaar volgens enkele pedagogische thema's. Bepaalde nascholingen worden dan specifiek georganiseerd rond zo'n pedagogisch thema, bijvoorbeeld graad in de kijker, studiedag project, gemeenschappelijke pedagogische studiedag cahier W.O.,... Het schooljaar 2020-2021 is het laatste schooljaar dat focust op de implementatie van het cahier W.O. Andere nascholingen bieden we elkaar jaar opnieuw aan en staan los van onze driejarige focus op een pedagogisch thema, bijvoorbeeld: de leergemeenschap voor coördinatoren, de starterscursus voor beginnende begeleiders, de intervisies voor zorgcoördinatoren,...

TIP: je kan hier een overzichtelijke kalender downloaden waar alle data van onderstaande nascholingen op staan. Handig voor in het teamlokaal!

Ontdek hieronder ons aanbod en schrijf je daarna in (via de grote groene bol steeds rechts in beeld)!

Weg Van Het platteland

Leergemeenschap 

coördinatoren

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider.  Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.

Ongeveer maandelijks op maandag

6 sessies in Brussel, 2 regionale sessies, 1 tweedaagse

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Lemons

Cahiercoach

Je zoekt samen met de PBD en de cahiercoaches van andere scholen naar vlotte en duurzame manieren om het cahier WO volledig geïmplementeerd te krijgen op je school.  Als leerkracht werk je op die manier mee aan het beleid van je school.

17 of 18/11, 27/5 

Steeds op donderdag

2 sessies

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Vorming 

zorgcoördinatoren

Jezelf professionaliseren als zorgcoördinator. We tonen sprekende praktijkvoorbeelden, bespreken samen casussen en delen tips en materiaal. De tweede bijeenkomst is een gastcollege rond executieve functies door Hogeschool Odisee.

20/10, 2/2, 27/4 steeds op dinsdag

3 sessies

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

eieren

Starterscursus voor beginnende begeleiders

Een vorming voor startende leerkrachten. die we om de twee jaar  organiseren. We voorzien een basisopleiding voor starters met algemene input rond o.a. klasmanagement en klasorganisatie en met inhoudelijke visie en praktijkvoorbeelden methodeonderwijs.  Er is ook ruimte voor persoonlijke leervragen en intervisie op maat.

1/10, 14/1, 3/6 steeds op donderdag

3 sessies

Tussendoor persoonlijk klasbezoek mogelijk indien gewenst

Bord met Verschillende Talen

Taalcoach

Je scherpt je passie en antennes voor taal aan door met de taalcoaches van andere scholen ideeën, tips en materiaal uit te wisselen. Je krijgt daarbovenop een berg materiaal, onderzoek en tips van de PBD cadeau. 

26/11, 27/5 steeds op donderdag

2 sessies

Tussendoor digitaal contact

oranje Muur

Gemeenschappelijke pedagogische studiedag cahier W.O.

Een verplichte pedagogische studiedag op jouw school waar je de laatste concrete stappen zet rond cahier W.O.  Tijdens deze dag kan je samenwerken met andere scholen die met gelijkaardige vragen of plannen zitten. Voor de voorbereiding kan je op ondersteuning van de PBD rekenen.

25 januari

Eenmalig

Ondersteuning op voorhand

Kleurrijke Sewing Thread

Pedagogische studiedag cahier W.O. op maat

Je kan ervoor kiezen om één of meerdere oefeningen uit de implementatiegids door een pedagogisch begeleider te laten begeleiden met het schoolteam. Aan de hand van interactieve werkvormen vullen we het cahier in en maken we het zo schooleigen.

Volledig op maat, halve of hele dag

Elke school kan twee halve studiedagen rond cahier W.O. aanvragen

Tussendoor feedback en opvolging met cahiercoach en coördinator

Baby spelen met bouwstenen

Graad in de kijker

Werkdag waar begeleiders uit een specifieke graad onderzoeken hoe je het cahier W.O. concreet kan gebruiken in je klas. We zoeken naar het evenwicht tussen doelgericht en ervaringsgericht en delen praktijkverhalen.

24/9 voor begeleiders uit het 1e-2e-3e leerjaar

1/4 voor begeleiders van de kleuters

Eén sessie per graad

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

potloden

Vorming coöperatieve werkvormen

Coöperatief werken is een basispijler in ons methodeonderwijs. Kagan biedt heel concrete antwoorden met verschillende coöperatieve werkvormen voor kinderen. Gastdocenten van Bazalt verzorgen deze vorming.

23/2 op dinsdag

Eenmalig

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

Kaart

Werkdag

project

Hoe kunnen we het cahier WO gebruiken bij de organisatie van projectwerk?  Hoe leren we onze klasgroep thema's of projecten uitwerken?  Welke vaardigheden en kennis komt aan bod en wat is de rol van de leerkracht?

11/3 op donderdag

Eenmalig (Laatste in een reeks van vier, maar kan apart gevolgd worden)

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

geschilderd Hart

Vormingsavond

schoolbesturen

We realiseren samen school maken door in te zetten op de beleidsdriehoek en samen te werken volgens gedeeld leiderschap. Klinkt dit als Chinees? Onderzoek dan samen met ons tijdens deze vormingsavond wat gedeeld leiderschap in jouw school kan betekenen.

2/3 voor het westen van het land

3/3 voor het oosten van het land

1 sessie per regio

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

tapes

Werkdag administratieve krachten

Administratieve krachten ontmoeten elkaar rond gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en krijgen input via de kern rond bv wetgeving, regelgeving, SOM-materie, ...

22/10, 15/1, 4/5 steeds op een andere dag

3 sessies

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Zebrapad

Onvolledige greep uit het externe aanbod

Niet alleen FOPEM organiseert nascholingen. Er zijn heel wat andere organisaties op de vrije markt die vormingen aanbieden. We verzamelden er enkele voor jullie.

Ontvang je graag pedagogisch-didactische artikels en tips?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!