Nascholingsaanbod 2021-2022

Terug naar overzicht

Heb je graag de vormingen in een kalender? Je kan zo'n overzicht downloaden via de knop hieronder.

De verslagen en het gebruikte materiaal delen we vanaf schooljaar '21-'22 in een afgesloten Teamsomgeving. Wanneer je een vorming volgt, krijg je automatisch toegang. Volgde je geen vorming maar ben je wel geïnteresseerd in het materiaal en verslag? Dan kan je een aanvraag indienen via het formulier hieronder. Ten laatste binnen een week na je aanvraag krijg je toegang tot de Teamsomgeving van de FOPEM-begeleiders.

Ontdek het aanbod!

Weg Van Het platteland

Leergemeenschap 

coördinatoren

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider.  Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.

Ongeveer maandelijks op maandag

6 sessies in Brussel, 2 regionale sessies, 1 tweedaagse

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Vorming 

zorgcoördinatoren

Jezelf professionaliseren als zorgcoördinator. We tonen sprekende praktijkvoorbeelden, bespreken samen casussen en delen tips en materiaal. De tweede bijeenkomst is de pedagogische studiedag voor het voltallige schoolteam rond basiszorg.

19/10, 10/5 (oost), 17/5 (west) steeds op dinsdag

2 sessies (waarvan laatste regionaal) + pedagogische studiedag basiszorg

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Bord met Verschillende Talen

Taalcoach

Je scherpt je passie en antennes voor taal aan door met de taalcoaches van andere scholen ideeën, tips en materiaal uit te wisselen. Je krijgt daarbovenop een berg materiaal, onderzoek en tips van de PBD cadeau. 

30/9, 16/12 en 12/5 steeds op donderdag

3 sessies

Tussendoor digitaal contact

eieren

Intervisie beginnende begeleiders

Een vervolg op de vorming voor beginnende leerkrachten van vorig schooljaar. Door middel van intervisie bouwen we verder op de vorming van vorig jaar en behandelen we vragen rond o.a. klasmanagement en klasorganisatie en maken we verder kennis met inhoudelijke visie en praktijkvoorbeelden methodeonderwijs.  Er is ook ruimte voor persoonlijke leervragen.

28/10 en 20/1, steeds op donderdag

2 sessies

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

DIY plantenhanger

Werkdag mentoren van starters

We ontvangen graag mentoren die instaan voor de aanvangsbegeleiding van hun startende collega's. Tijdens een werkdag verkennen we het kader van Johan De Wilde (Odisee).

3 februari, op donderdag

Eenmalig

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

Handen met ballonnen

Gemeenschappelijke pedagogische studiedag: basiszorg

Een verplichte pedagogische studiedag rond basiszorg. Tijdens deze dag gaan we in de diepte in op UDL en inclusief werken. Met keynote-sprekers en diverse ateliers stimuleren we elk schoolteam om de basiszorg te versterken. Er is tijd voorzien voor elk team om wat je leerde meteen om te zetten in acties en plannen.

14 februari (oost) en 15 februari (west)

Eén studiedag per regio

De zorgcoördinatoren gaan hier verder op in tijdens hun derde sessie.

Kind Doen Art Activity

Vorming executieve functies bij kleuters

In ons ambitieuze methodeonderwijs verwachten we soms best veel van onze kinderen, en al zeker van onze kleuters. Doelbewust executieve functies stimuleren zorgt dat kinderen open staan om bij te leren en rust hen uit met vaardigheden die ze nodig hebben in de coöperatieve klaswerking die ons zo nauw aan het hart ligt.

25/11 en 30/3, steeds halve dag

Twee dezelfde sessies

Digitaal

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Baby spelen met bouwstenen

Graad in de kijker
4-5-6

Werkdag waar begeleiders uit een specifieke graad samenkomen en onderzoeken hoe ze in hun klaswerking doelgericht ervaringsleren kunnen versterken. Er is tijd voorzien om materiaal en praktijkverhalen te delen.

18/11 voor begeleiders uit het 4e-5e-6e leerjaar

Eenmalige sessie

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

vlieger in de lucht

Vorming
cultuurbeschouwing

Het cahier cultuurbeschouwing bevat handvaten en instrumenten om met kinderen naar cultuur te kijken en het kompas van jezelf en van anderen te leren kennen. Tijdens deze vorming leer je in twee sessies het cahier echt gebruiken in de klas. Twee concrete werkdagen met tips en praktijkvoorbeelden.

24/3 en 24/5, op donderdag en dinsdag

Twee sessies

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

Kaart

Verder op zoek naar je eigen Jef & Jos

In deze vorming onderzoek je hoe je doelgericht ervaringsleren in jouw klas kan realiseren. We bekijken enkele wetenschappelijke inzichten en vertalen die naar ons soort onderwijs. Je gaat naar huis met tips, ideeën en praktijkvoorbeelden.

9/12 op donderdag

Eenmalige sessie

Geen specifieke ondersteuning tussendoor voorzien

geschilderd Hart

Vorming voor
schoolbesturen

School maak je samen! We willen onze schoolbesturen graag op regelmatige basis samen brengen om inhoudelijke kennis mee te geven, maar vooral om jullie te laten uitwisselen. Zien hoe het in een andere school verloopt en daar zelf inspiratie uit putten, dat is waar het tijdens deze vormingsmomenten om draait.

16/11 (digitaal) en 15/3 (oost) en 16/3 (west)

1 digitale sessie en 1 fysieke bijeenkomst per regio

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

tapes

Werkdag administratieve krachten

Administratieve krachten ontmoeten elkaar rond gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en krijgen input via de kern rond bv wetgeving, regelgeving, SOM-materie, ...

7/10, 25/1, 2/5 steeds op een andere dag

3 sessies

Tussendoor ondersteuning op maat mogelijk

Houten Ladder

Infodag nieuwe initiatieven

Wil je een onafhankelijke methodeschool opstarten die participatie, emancipatie en pluralisme hoog in het vaandel draagt? Met andere woorden: wil je je graag aansluiten bij FOPEM? Dan heten we je welkom op onze infodagen!

5/11 en 4/3 op donderdag

Twee sessies

Tussendoor digitaal en live contact op maat

Zebrapad

Onvolledige greep uit het externe aanbod

Niet alleen FOPEM organiseert nascholingen. Er zijn heel wat andere organisaties op de vrije markt die vormingen aanbieden. We verzamelden er enkele voor jullie.

Tijdschriften stapel

Online training 'Werken met het cahier W.O.'

Ben je net nieuw in je school? Dan raden we je aan om de online training 'Werken met cahier W.O.' te volgen! Je leert er de basis van ervaringsgericht werk en gaat aan de slag met het cahier W.O.

Ontvang je graag pedagogisch-didactische artikels en tips?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!