top of page

Terug naar overzicht

Nascholingsaanbod

Ontdek hieronder wat we dit schooljaar voor jullie in petto hebben! 

Ontdek de kalender!

Vormingskalender

Ontdek het aanbod!

Vormigsaanbod
Weg Van Het platteland

Leergemeenschap 

coördinatoren

Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider.  Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen. De rode draad voor dit jaar is het OK-kader.

Ongeveer maandelijks op maandag

Vijf sessies in Brussel

Weg Van Het platteland

Leergemeenschap
zorgcoördinatoren

Jezelf professionaliseren als zorgcoördinator. We tonen sprekende praktijkvoorbeelden, bespreken samen casussen en delen tips en materiaal.

13 of 15/12

28/2

30/5 of 1/6

Drie sessies waarvan twee regionaal

Bord met Verschillende Talen

Taalcoach

Je scherpt je passie en antennes voor taal aan door met de taalcoaches van andere scholen ideeën, tips en materiaal uit te wisselen. We focussen dit jaar samen op 'Volop Taal' in samenwerking met CTO.

15/11, 24/1, 6/6

Drie sessies

eieren

Starterscursus

We ontvangen startende begeleiders binnen ons FOPEM-netwerk met een starterscursus. Samen met Johan De Wilde (Odisee) ondersteunen we jou en je mentor bij je aanvangsbegeleiding. We zoomen in op de praktijk van Freinet- en ervaringsgericht onderwijs. We buigen ons samen over de vragen en ideeën die je als startende FOPEM-begeleider hebt.

25/10 (met je mentor), 17/1, 9/5

Drie sessies

Elektronische apparaten

Sessie ICT-beleid

Naar aanleiding van de middelen Digisprong organiseren we een vervolgsessie om je ICT-beleid vorm te geven. Onder begeleiding van Stef Van Malderen (KONTENT) zet je concrete stappen en krijg je heel concrete feedback. We bekijken in de diepte enkele sprekende praktijkvoorbeelden.

10/10 (oost)

11/10 (west)

Eenmalig

Verfroller

Regioco

Tijdens de regioco staan pedagogische thema's centraal. Wat betekenen ze voor het beleid van de school, voor de professionalisering van teamleden, voor de profilering van je school? Hoe verhouden we ons als koepel tot deze thema's? Dit schooljaar kijken we specifiek naar het doelgericht ervaringsleren in de scholen.

 

We bespreken ook hoe we de communicatie- en informatiestroom tussen FOPEM/SOM en de scholen beter kunnen stroomlijnen.

6/2 (oost)

7/2 (west)

Eenmalig (de eerste regioco is de opleiding tot evaluator)

Kind Doen Art Activity

Webinar executieve functies voor het lager

In ons ambitieuze methodeonderwijs verwachten we soms best veel van onze kinderen. Doelbewust executieve functies stimuleren zorgt dat kinderen open staan om bij te leren en rust hen uit met vaardigheden die ze nodig hebben in de coöperatieve klaswerking die ons zo nauw aan het hart ligt.

1/12 en 27/4

Tweemaal dezelfde sessie

Digitaal

Laptop met verlichting

Werkdag MS Teams

We werken als netwerk met de digitale omgeving van MS Teams. Wie hier graag beter mee wil werken of deze omgeving ook voor de eigen school wil uitrollen kan samen met ons oefenen, uitproberen en onderzoeken. Je scherpt je digitale vaardigheden aan, leert de omgeving in de diepte kennen en denkt actief mee over de indeling en het gebruik ervan op koepelniveau.

9/2

Eenmalige sessie

vlieger in de lucht

Vorming
cultuurbeschouwing

Het cahier cultuurbeschouwing bevat handvaten en instrumenten om met kinderen naar cultuur te kijken en het kompas van jezelf en van anderen te leren kennen. Tijdens deze vorming leer je in twee sessies het cahier echt gebruiken in de klas. Twee concrete werkdagen met tips en praktijkvoorbeelden.

28/3 en 23/5

Twee sessies

Kaart

Van ronde tot project

In deze vorming onderzoek je hoe je doelgericht ervaringsleren in jouw klas kan realiseren aan de hand van vier veel voorkomende technieken: ronde, werkstuk/onderzoek, vrije werktijd en project. We bekijken enkele wetenschappelijke inzichten en vertalen die naar ons soort onderwijs. Je gaat naar huis met tips, ideeën en praktijkvoorbeelden.

7/3, 25/4

Twee sessies

gestapelde Boeken

Vorming voor
schoolbesturen: VZW

Het bestuur neemt zoveel mogelijk 'secundaire processen' op zich zodat de school goed kan draaien. VZW-wetgeving opvolgen en vertalen naar de eigen schoolsituatie. We nodigen hiervoor VSDC (west) en VZW Kliniek (oost) uit om deze kneepjes met jullie te bekijken. 

15/11 (oost) en 16/5 (west)

Eenmalige sessie, regionaal

tapes

Werkdag administratieve krachten

Administratieve krachten ontmoeten elkaar rond gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en krijgen input via de kern rond bv wetgeving, regelgeving, SOM-materie, ...

6/10, 24/1, 15/5

Drie sessies

Houten thema

Opleiding tot evaluator

Een vorming tot evaluator van personeelsleden is verplicht. In samenwerking met Impuls focussen we vooral op het voeren van het gesprek zelf en hoe je je hier zelf als evaluator in opstelt.

Coördinatoren: 5/12 (oost) en 6/12 (west)

Bestuurders: 14/3 (oost) en 15/3 (west)

Eenmalige sessie

Regionaal, afgestemd op een doelgroep

Gebarsten Asfalt

Herstelgericht werken

We zetten in op een positief, verbindend schoolklimaat waarbinnen iedereen vertrekt vanuit het diversiteitsdenken met respect voor elkaar. Deze visie vinden wij terug in het herstelgericht werken. We willen de komende jaren de kans geven aan scholen om zich hierin te verdiepen. Deze vorming verloopt in samenwerking met Ligand.

LET OP: MAXIMUM 15 PERSONEN

31/1

Eenmalige sessie

Handen met ballonnen

Executieve functies voor het basisonderwijs

Uit de evaluatie van de pedagogische studiedag werd duidelijk dat de groep zich graag nog wil verdiepen in de executieve functies.  Zowel mensen met veel als weinig voorkennis rond EF komen aan hun trekken op deze vorming. We zetten praktijkvoorbeelden uitgebreid in de kijker.

16/5

Eenmalige sessie

Tijdschriften stapel

Online training 'Werken met het cahier W.O.'

Ben je net nieuw in je school? Dan raden we je aan om de online training 'Werken met cahier W.O.' te volgen! Je leert er de basis van ervaringsgericht werk en gaat aan de slag met het cahier W.O.

Zebrapad

Onvolledige greep uit het externe aanbod

Niet alleen FOPEM organiseert nascholingen. Er zijn heel wat andere organisaties op de vrije markt die vormingen aanbieden. We verzamelden er enkele voor jullie.

Ontvang je graag pedagogisch-didactische artikels en tips?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

bottom of page