Werkdag administratieve krachten

Je aanwezigheid als admin is vereist.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je maakt kennis met administratieve krachten uit andere FOPEM-scholen en wisselt ideeën en tips uit.

Je verwerkt samen de laatste nieuwe wetgeving en procedures.

Je krijgt een concreet antwoord op je vooraf ingezonden leervragen.

Hoe verloopt deze nascholing?

Karolien verzamelt op voorhand leervragen van alle admins. Ze onderzoekt wie waar expertise in heeft en geeft de werkdag op die manier vorm. 

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessies worden verzorgd door FOPEM-collega Karolien Belet.

Drie sessies in Brussel steeds op een andere dag: 22/10, 15/1, 4/5

Door de coronamaatregelen is het niet altijd eenvoudig om snel geschikte locaties te vinden. We laten je zo vroeg mogelijk op voorhand weten waar elke sessie doorgaat. Hieronder alvast de voorlopig beschikbare informatie:

Sessie 1 (22/10): digitaal (verdere info volgt in uitnodiging via mail)

 

We werken samen van 9u30 tot 15u30

BRENG JE LUNCH MEE