top of page

Vorming zorgcoördinatoren: sessie 2 - Zet je EF-bril op (2/2)

Bijgewerkt op: 30 mrt. 2021


Op 2 februari stond de tweede leergemeenschap voor zorgcoördinatoren, ondersteuners en begeleiders gepland! Het thema van deze vorming was executieve functies (EF), deze werd verzorgd door Sanne Feryn voor de begeleiders kleuteronderwijs en Catherine Malfait voor het lager onderwijs, beiden docenten van de Odisee Hogeschool.


Hieronder vind je een infographic ontwikkeld door FOPEM die uitleg geeft over de drie lagere orde executieve functies. Met deze executieve functies start je in het kleuteronderwijs, om dan in het lager onderwijs te werken aan de hogere orde executieve functies.

Executieve functies_ basisfuncties
.pdf
Download PDF • 1.35MB

TIP: we werkten met de coördinatoren ook al rond executieve functies. Samen bekeken we een filmpje en enkele bronnen. Je vindt het verslag van die vorming hier terug.


Doel van deze vorming?

Met deze vorming rond executieve functies spitsen we ons toe op de functies die het cruciaalst zijn voor het huidig en later schools presteren. Deze vorming is ontworpen met als doel de executieve functies van kleuters en kinderen uit de lagere school te stimuleren. De vorming zorgt dat we vat krijgen op het ruime en vaak nog onheldere begrip van zelfsturing bij kinderen. De lesgevers geven het algemeen kader van executieve functies, hoe je deze kunt ontwikkelen en welke rol het onderwijs hierin speelt.

Daarnaast krijg je ook heel wat praktische tools om aan de slag te gaan met jouw team en/of als individuele begeleider.


Er zijn 3 bouwstenen om EF te integreren in de kleuterklas: EF-interacties, EF-activiteiten en EF-organisatie.


De eerste bouwsteen bevat EF-interacties die we als begeleiders kunnen gebruiken doorheen de activiteiten in de klas.


De tweede bouwsteen bevat een hele reeks EF-activiteiten. Dit zijn activiteiten waar de ontwikkeling van EF wordt uitgedaagd en waar we EF als expliciet doel opnemen. Bij deze bouwsteen worden allerlei spelen voorgesteld die in kleine of grote groep gespeeld kunnen worden.


De laatste bouwsteen worden er sleutels aangereikt over de manier waarop we bepaalde activiteiten organiseren in de kleuterklas.


Materiaal

docente: Catherine Malfait (lager) en Sanne Feryn (kleuter)

Kleuteronderwijs

Test je eigen EF_kleuters
.pdf
Download PDF • 682KB
Handouts FOPEM 02-02-2021_kleuters
.pdf
Download PDF • 9.32MB

Lager onderwijs

Handouts FOPEM 02-02-2021_lager onderwij
.
Download • 2.46MB
Handouts FOPEM_deel 2 lager onderwijs
.pd
Download PD • 1.61MB

bottom of page