Terug naar overzicht

Verder op zoek naar je eigen Jef & Jos

Optioneel.
Wie zich inschrijft, die komt.

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

Je onderzoekt hoe je de balans tussen ervaringsgericht en doelgericht werken in jouw eigen klas kan realiseren.

Je leert (verder) werken met het cahier W.O.

Je maakt kennis met wetenschappelijke én praktische bronnen.

Je gaat in dialoog met begeleiders uit andere scholen en verzamelt zo tips en ideeën.

Hoe verloopt deze nascholing?

We fietsen samen nog eens door het cahier W.O. en blijven langer stilstaan bij de balans tussen ervaringsgericht en doelgericht werken (Jef & Jos) en de vijf voelsprieten.

Daarna staan we specifiek stil bij enkele wetenschappelijke bronnen rond effectieve didactiek. We oefenen ons in het maken van focusdoelen en werken op die manier actief met de leerspiraal.

We organiseren een deelmarkt waarbij je jouw klaswerking kan voorstellen en gratis tips krijgt van de andere deelnemers hoe je die ervaringsgericht en doelgericht kan versterken.

Praktisch

Het gedetailleerde programma wordt steeds een week voor de sessie doorgemaild.

De sessie wordt verzorgd door pedagogisch begeleiders Julie Van Rijckeghem.

Eenmalige digitale vorming (wegens corona) op donderdag 9 december van 9u30 tot 12u30.

Terug naar overzicht