top of page

Vorming zorgcoördinatoren (extra): Informatie IAC

Bijgewerkt op: 4 mrt. 2021

1. Voorbeeld van een IAC ( De Kleine Tovenaar, Izegem)


IAC De Kleine Tovenaar voorbeeld
.docx
Download DOCX • 93KB

2. Opstellen van een IAC

Wanneer een kind een verslag krijgt, heeft de school 60 kalenderdagen de tijd om al dan niet te beslissen om het kind in te schrijven in de school... Binnen deze periode zijn er drie belangrijke stappen die de school moet doorlopen:


1. Rijke beeldvorming: de eerste stap in het overleg is het werken aan de beeldvorming rond de leerling, vragen die gesteld moeten worden zijn onder meer waar willen we met deze leerling naartoe en waar zal de leerling op botsen? Op basis daarvan worden de onderwijsdoelen voor de leerling opgesteld.


2. Noodzakelijke aanpassingen: in de tweede stap worden de aanpassingen in kaart gebracht. Zo wordt voor alle betrokkenen duidelijk wat in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm van wie kan verwacht worden.


3. Afweging van proportionaliteit van de aanpassingen: in de laatste stap kan een proportionaliteitsafweging gemaakt worden aan de hand van de wettelijk voorziene indicatoren ( 7 indicatoren vind je op pagina 20 - 21 in het document van UNIA, zie onderstaand). Er wordt stilgestaan bij de verschillende situaties waarin deze afweging toegestaan wordt, en bij de plaats die het belang van het kind heeft ten opzichte van deze proportionaliteitsafweging.

De proportionaliteit van de aanpassingen wordt afgewogen aan de hand van de indicatoren uit het protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen, waarnaar in het M-decreet wordt verwezen. Er is geen hiërarchie tussen deze indicatoren, maar ze kunnen elkaar wel beïnvloeden. Alle indicatoren moeten steeds samen in de weegschaal gelegd worden. Daarom worden ook geen concrete voorbeelden aangehaald voor elke afzonderlijke indicator

Overleg_rond_redelijke_aanpassingen_op_s
.
Download • 9.71MB

Comments


bottom of page