top of page

Vorming zorgcoördinatoren: sessie 3 (27/4)

Bijgewerkt op: 11 mei 2021


Dinsdag 27 april was de laatste zorgco van dit schooljaar. Er stonden twee grote thema's op de agenda: IRIS-platform en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.


1. IRIS-platform


Het doel van het leerlingenpaspoort is om de samenwerking tussen de scholen en het CLB te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke context en is dus volledig in regel met de GDPR-wetgeving.

Heb je nog vragen over het IRIS-platform dan kan je contact opnemen met tine.gheysen@vrijclbnetwerk.be of hildedenys@clb-lars.be

IRIS voorstelling FOPEM
.pptx
Download PPTX • 808KB

2. Leerlingenbegeleiding


Tijdens de eerste zorgco van het schooljaar 2020-2021 werd de focus gelegd op het beleidsdomein onderwijsloopbaan, alle initiatieven die de FOPEM-scholen hiertoe nemen kan je terugvinden via deze link Op 27 april werd ingezoomd op leren en studeren en het psychisch en sociaal welzijn.


2.1 preventieve en curatieve maatregelen


Leerlingenbegeleiding is een geheel van preventieve en curatieve maatregelen die genomen worden . De inspectie constateerde in haar onderzoek dat er meer curatieve dan preventieve acties op poten worden gezet. In het kader van deze bevindingen wordt de preventiepiramide (Deklerck & Overveld, 2011) getoond, waarbij het belang aangehaald wordt van preventieve maatregelen ter bevordering van een positief speel- , leer- en leefklimaat. Als voorbeeld van preventief en curatief werken wordt de visie van het herstelgericht werken uit de doeken gedaan en de daaraan gekoppelde methodiek van cirkelen in de klas. Meer info vind je in onderstaande PowerPoint.


PowerPoint: leerlingenbegeleiding

Beleid op leerlingenbegeleiding
.pptx
Download PPTX • 14.42MB


Praktijkvoorbeeld : trek je plan-plan (De Zevensprong)


trek je plan plan
.docx
Download DOCX • 77KB

Praktijkvoorbeeld : REDICODIS ( De Torteluin)

Dit schooljaar werkt de Torteluitn voor het eerst met onderstaande documenten. De zorgcoördinatoren drukt alle documenten af en bezorgt dit aan elke begeleider, deze stipt met fluo aan op de blaadjes samen met de zorgbeleidster van de klas en-of met de ondersteuner. Je mag dit gebruiken. Heb je zelf nog aanpassingen gedaan aan het document dan kan je dit steeds laten weten aan lindsey.devlieghere@fopem.be .

Redicodis Rekenen
.docx
Download DOCX • 17KB
Redicodis Taal
.docx
Download DOCX • 16KB
Redicodis Taal(1)
.docx
Download DOCX • 18KB
REDICODIS Lichamelijke Opvoeding
.docx
Download DOCX • 14KB
Werkplantijd
.docx
Download DOCX • 15KB
Ronde
.docx
Download DOCX • 13KB

2.2 Leerlingenbegeleiding: geïntegreerd en holistisch


2.2.1 Leren en studeren en psychisch en sociaal welzijn


Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier domeinen: op 27 april werden de domeinen "leren en studeren" en "psychisch en sociaal welzijn" van naderbij bekeken, er werden opnieuw heel wat goede praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld. Via onderstaand document kan je dit bekijken:

4 beleidsdomeinen
.docx
Download DOCX • 43KB

Om kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te organiseren werd tijdens de zorgco de whole-schole approach toegelicht. Tijdens de zorgco van volgend schooljaar, gaan we hier dieper op ingaan.


2.2.2 Onderwijsloopbaan


Praktijkvoorbeeld: groeilijnen en tijdlijnen (De Buurt)


Judith lichtte toe hoe het domein onderwijsloopbaan vorm krijgt in De Buurt. De begeleiding van dit domein voor leerlingen is een continu, dynamisch leer- en ontwikkelingsproces dat start in de kleuterklas en een leven lang leren beoogt. De Buurt ontwikkelde groeilijnen voor leefgroep 1 tot en met 4. In de vierde leefgroep zijn er tijdlijnen ontwikkeld voor elk leerjaar, met als doel elke leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten. Door deze manier van werken krijgt elke leerling de kans om inzicht te verwerven in zijn/haar interesses zelfbeeld, motivatie en competenties.

19.12
.11_Onderwijsloopbaanbegeleiding op
Download 11_ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING OP • 51KB

Wil je weten hoe een jaarplanning er concreet uitziet in de vierde leefgroep? Neem dan een kijkje in onderstaande documenten.

Leerjaar 4.docx
.pdf
Download PDF • 21KB
Leerjaar 5.docx
.pdf
Download PDF • 20KB
Leerjaar 6.docx
.pdf
Download PDF • 21KB

Praktijkvoorbeeld 2: tafeltrein ( Exentra)


meer uitleg ( Ine Barbé)

bottom of page