top of page

Leergemeenschap coördinatoren: sessie 4 - verslag en steekkaarten (1/3)

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2021

Deze digitale sessie startte met een plenair overleg. Daarna gingen we aan de slag in onze trajectroepen gedeeld leiderschap. We maakten gebruik van de handoefening. Die vind je samengevat in een handige steekkaart. We delen in dit bericht ook graag onze andere werkvormen op een steekkaart. Ontdek ze onderaan bij titel 2! De onderzoeksgroepen gingen in de namiddag verder met hun werk. Ze communiceren zoals altijd via het forum.


1. Verslag plenaire vergadering


Meelooptraject nieuwe directies

In een tijdelijk project van 1/3/'21 tot 31/12/'22 kan een kandidaat-directie mee lopen met iemand die in de job staat (lees meer). De plaatsen waren beperkt, we hebben snel gereageerd. Er loopt iemand mee met Yf in De Levensboom Wevelgem met het oog op zijn opvolging. Er loopt iemand mee met Jan in De Kleine Tovenaar zodat die persoon binnenkort de coördinatorrol kan opnemen in het nieuwe Levensboom-initiatief in Heule.

Het zou fijn zijn als deze mensen ook kunnen meelopen in één van jullie scholen zodat ze rijke ervaring opdoen. Laat je weten aan Jürgen of je hiervoor open staat? (jurgen.loones@fopem.be)


Nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs

Na nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs, is nu het basisonderwijs aan de beurt. De ontwikkelcommissies starten weldra op. De Vlor formuleerde een pittig advies om te voorkomen dat er een overdaad aan gedetailleerde eindtermen op ons afkomt. Zestien sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. Nieuw is ook dat leerplannen geïntegreerd (en dus niet meer per leergebied) ingediend moeten worden. In de nieuwsbrief lees je gedetailleerdere, interne info hieromtrent.


Met ons cahier W.O. hebben we een document waar we achter staan en waar al onze scholen volledig ingedoken zijn. We geloven dat de voorbije implementatieperiode ons sterk heeft gemaakt om ook de nieuwe leerplannen vlot te implementeren. De pedagogische begeleidingsdienst start het schrijfproces in samenwerking met de scholen vanaf januari 2022. We houden iedereen op de hoogte via de nieuwsbrieven en betrekken jullie op tijd en stond. Eerste vraag: vullen jullie de enquête uit de nieuwsbrief in? Zo hebben we meteen al zicht op een aantal randvoorwaarden.


SOM/FOPEM-reflex

De scholengemeenschap en federatie draait pas goed als elke school een FOPEM/SOM-reflex heeft: wanneer er iets verandert in je school dat impact heeft op de scholengemeenschap of federatie, laat je dit zo snel mogelijk weten aan de kern (kern@fopem.be). Denk je hier geregeld eens aan alsjeblieft?


Benoemingsronde

Er komt een nieuwe benoemingsronde aan. De personeelswetgeving zal binnenkort echter heel erg veranderen. In de nieuwsbrief lees je gedetailleerdere, interne info hieromtrent.


Lerarenplatform

Het lerarenplatform loopt officieel af op 31/7/2021 maar de overheid heeft nog niets beslist over de verderzetting ervan. Lieve Vansintjan wil voor OKO enkele situatieschetsen verzamelen om mee te nemen in het debat. Vertel je kort even wat de voor- en nadelen van het lerarenplatform in jouw school waren aan Catherine (catherine.devos@fopem.be)?


Leerachterstand of leefachterstand?

Er wordt (aan OKO) vaak gevraagd naar de leerachterstand bij kinderen ten gevolge van de coronamaatregelen. We willen in de werk- en beleidsgroepen van de overheid hier graag een degelijk antwoord op geven en het gesprek open trekken naar leefachterstand. Om zo'n genuanceerd antwoord te kunnen geven, praten we graag uitgebreid met jullie over de situatie. Op de regioco van 26/4 (west) en 3/5(oost) trekken we het debat open en nemen we ruim de tijd voor dit onderwerp.


Kort nieuws

  • Woensdagavond 3 maart stelt de onderzoeksgroep Preventie en veiligheid al graag hun werk voor. Dit doen ze in de vorm van een webinar waar ze Pathmakers uitnodigen om het te hebben over schoolverbouwingen en hoe we kunnen samenwerken om die expertise te bundelen en niet telkens opnieuw alles te moeten instuderen. Lees hieronder de uitnodiging en neem deel met enkele bestuursleden.

2021-03-03 - Vormingsavond besturen - Ui
.
Download • 130KB
  • De Tuimelaar ijvert al jaren voor een veiligere schoolomgeving, de gemeente heeft er echter weinig oren naar. Ouders en teamleden vatten de koe bij de horens en zorgen zelf voor sensibilisering. Door het tragische ongeval van Loes is er nu helaas plots wel aandacht voor het probleem. Elke vertelde in Het Nieuwsblad over hun noodkreet.

 

2. Steekkaarten: gratis en voor niks!

Tijdens de leergemeenschap zijn we allemaal samen hard aan het werk: we luisteren met aandacht naar elkaars verhaal, denken zelf na over onze eigen leerweg en we onderzoeken samen vier belangrijke thema's. Wij proberen als kernmedewerkers werkvormen aan te bieden die interactief zijn en die vooral jullie leerproces ondersteunen.


Het fijne is dat je deze werkvormen gratis en voor niets kan mee nemen naar jullie school! Jij wil als coördinator ook jouw teamleden stimuleren, ondersteunen, inspireren. We verzamelen graag enkele van onze werkvormen in een notendop zodat je deze kan toepassen in je team. Doe er vooral je eigen ding mee en blijf zeker trouw aan je eigen stijl.


EXTRA: deze werkvormen kan je zeker ook inzetten met leerlingen of ouders of bestuursleden of...

 

Denkhoeden van De Bono: Met een groep samen nadenken is niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft zijn of haar individuele ‘denkrichting’: de ene ziet meteen overal kansen in, de ander is vaak terughoudend en ziet snel gevaren. Niet eenvoudig om dan als groep ergens over te brainstormen of beslissen. De denkhoeden van De Bono dagen je uit om een vraag of kwestie vanuit een ander standpunt te bekijken. Zo verbreed je het gesprek, verken je alle mogelijke antwoorden en heb je écht de kracht van de groep benut. Je kan ervoor kiezen om één hoed op te zetten of verschillende hoeden. Bijvoorbeeld "Laten we eens met onze groene hoed naar deze uitdaging kijken." In het andere geval worden alle hoeden één voor één afgegaan om de uitdaging vanuit diverse perspectieven te bekijken. Er is niet één juiste volgorde, al wordt vaak de blauwe hoed aan het begin en einde van een sessie gebruikt om af te spreken hoe men zal werken en tot actie te komen.

2020-11-09 - PBD - Steekkaart Denkhoeden
.
Download • 1.29MB
 

SMART-principe: Niets is zo ontmoedigend als doelen stellen voor jezelf en na enige tijd moeten vaststellen dat het je niet lukt om die te bereiken; vergelijk het een beetje met goede voornemens. Door je doel slim of SMART te formuleren reduceer je die kans. Gebruik het SMART-principe in een teamvergadering, tijdens een functioneringsgesprek, in een pedagogische werkgroep, in een werkgroep van het bestuur, in de klas met de leerlingen, tijdens een ouderraad,...

2020-09-07 - PBD - Steekkaart SMART
.pdf
Download PDF • 91KB
 

Doorvragen: Om plannen concreet te maken, zou je eigenlijk minstens vijf keer moeten zeggen: “Leg nog eens uit.” Doorvragen is een kunst en een must in een team. Niet enkel de coördinator, voorzitter of begeleider kan doorvragen, alle leden van de groep zijn samen verantwoordelijk om de plannen zo helder mogelijk te krijgen: Wat wil je precies bereiken? Hoe zie je het stap voor stap gebeuren? Let vooral op antwoorden die niet duidelijk zijn, te vanzelfsprekend zijn, nietszeggend of onvolledig zijn en meer concretisering nodig hebben. Doorvragen lijkt op zich eenvoudig, maar met enkele methodieken wordt de kans op een degelijk en doorleefd plan groter.

2020-09-11 - PBD - Steekkaart doorvragen
.
Download • 145KB
 

Handoefening: reflecteren en terugblikken zorgen ervoor dat wat je leerde beter blijft hangen. We doen het zo met onze leerlingen, dus waarom niet eens proberen op het einde van een teamoverleg of een bestuursvergadering? Met de handoefening stimuleer je mensen om breed en toch gericht te denken.

2021-02-25 - PBD - Steekkaart handoefeni
.
Download • 92KB
 

CORPI-structuur: Een CORPI is een duidelijke structuur die je ondersteunt om je vergadermoment op voorhand vorm te geven, om tijdens je vergadering alle deelnemers op de hoogte te brengen van het doel en de aanpak (en zo frustraties achteraf te voorkomen) en om na je vergadering goed te zien of je doel bereikt is of niet. Je kan deze structuur gebruiken in klassieke vergadersettings zoals een teamoverleg of een bestuursvergadering. Maar je kan dit ook in de klas inzetten bij de start van een project bijvoorbeeld!

2021-02-26 - PBD - Steekkaart CORPI
.pdf
Download PDF • 108KB
 

OASE-techniek: in een intervisie leg je een case op tafel die je samen onderzoekt. Zo neem je anderen mee in je verhaal en krijg je gratis en voor niets nieuwe, frisse inzichten van de groep. Met een OASE-techniek verloopt zo'n gesprek gestructureerd en krijg je op korte tijd heel wat ideeën. De techniek werkt het best als de groep de stappen en bijhorende regels respecteert en als iemand het geheel in goede banen leidt. Een wekker of 'stille timer' in de vorm van een persoon zorgt voor nog meer efficiëntie. Wie weet kan je de OASE ook eens uitproberen met leerlingen tijdens een kring of ronde?

2020-02-11 - PBD - Steekkaart OASE
.pdf
Download PDF • 96KB

100 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page