• karolienvanfopem

Verslag administratieve werkkrachten: sessie 3 (04/05)Inhoudstabel


1.Opvolging vorig verslag


2.Nieuws uit SOM

2.1.Nieuwe digitale omgeving op komst

2.2.Eenmalige vacantverklaring op 15 mei 2021

2.2.1.Samenvatting ‘Vacant te verklaren op 15 mei 2021’

2.2.1.1.Vacantverklaringen in informat voor werkstation

2.2.2.Bekendmaking van de vacantverklaring

2.2.3.Kandidaatstelling

2.2.4.Het bufferblad

2.2.5.Voorwaarden voor vaste benoeming

2.2.6.Volgorde van recht op vaste benoeming

2.3.Dienstonderbreking omwille van corona verlengd

2.4.Personeelsformatie

2.4.1.Uitleg over de personeelsformatie in de SOM-puzzel


3.Agodi

3.1.Werkstation

3.2.Lesmodule i.v.m. Discimus

3.3.Lesmodule i.v.m. de verificatie

3.4.Melding van fusies en herstructureringen

3.5.Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen


4.Informat

4.1.De nieuwsbrief van informat

4.2.Vervanging opdrachtgebonden dienstonderbreking

4.3.iVoorinschrijvingen

4.4.(voor)inschrijvingen in bulk overzetten

4.5.Dubbele inschrijving

4.6.Tweestapsverificatie


5.Middagoverleg

5.1.Oproep vanuit SOM

5.2. Afwezigheid voor verminderde prestaties – vacantverklaring – nieuwe affectatie


6.Binnengelopen vragen


1.Opvolging vorig verslag


-De opvolging van de agendapunten:


1.1.VEB in De Levensbomen

Het is ondertussen opgelost. De fouten zijn rechtgezet.1.2.Sociaal secretariaat


Op vraag van enkele scholen wordt er nagegaan of het voordeliger is dat SOM een abonnement bij een gemeenschappelijk sociaal secretariaat neemt i.p.v. elke school apart.

Sommige scholen werken met een sociaal secretariaat voor de aanstelling van poetshulp, begeleiders voor kinderopvang, uitdelen van maaltijden, ...

Karolien contacteerde reeds een aantal sociale secretariaten die positief uit jullie bevraging kwamen. Er zullen offertes verstuurd worden, verdere contactafspraken geregeld worden, …


Bijkomende vraag : Met welk soort contracten werken jullie? (bv. Contracten van bepaalde duur die voor het verlof stopgezet worden, …)


Opzegging (ter info) : Als we willen starten met een gezamenlijk sociaal secretariaat, moet er een opzegging gedaan worden voor 1 juli 2021, opdat we dan op 1 januari 2022 samen kunnen starten bij hetzelfde secretariaat.


2.Nieuws uit SOM


2.1.Nieuwe digitale omgeving op komst


De filmpjes van Martine en Lut over specifieke procedures in informat, alsook de filmpjes van kernmedewerker Catherine zullen een vaste plek krijgen in de nieuwe Microsoft-omgeving van FOPEM-SOM. Vanaf volgend schooljaar kan je ze terugvinden op ons eigen Stream-kanaal.

Wij, als admins, zullen dan ook ons eigen platform krijgen binnen Teams van die Microsoft-omgeving. Zo zal vergaderen, communiceren en bestanden bewaren een stuk efficiënter worden.

Het abonnement bij Smartschool loopt ten einde. Als je daar bestanden opsloeg in ‘Mijn documenten’ of Berichten, gelieve ze dan tijdig over te brengen naar een andere opslagplek.2.2.Eenmalige vacantverklaring op 15 mei 2021


Op de leergemeenschap voor coördinatoren op maandag 1 maart 2021 werd over het agendapunt extra benoemingsronde 1 juli 2021 o.a. het volgende meegedeeld:

-Omtrent personeelsbeleid verandert er in de komende periode het één en ander. Benoemingen zullen in de toekomst veel sneller kunnen gebeuren.

-Er is ook een extra benoemingsronde voorzien op 1 juli 2021. Hiervoor moeten er een aantal (verlofstelsels in de) wervingsambten vacant verklaard worden tegen 15 mei 2021. De richtlijnen hieromtrent vind je in de omzendbrief. Gelieve tegen 1 mei ten laatste te controleren of alle betrekkingen correct zijn ingevoerd in informat opdat de vacantverklaringen van de scholengemeenschap tijdig verspreid kunnen worden. Hoe je dat deze keer moet doen, vind je in de omzendbrief of in de samenvatting onder punt 2.2.1.

Kijk zeker na bij de personeelsleden die een verlofstelsel verlengden tot een duur van een volledig schooljaar.

-Deze maatregel is een besparingsmaatregel.

-Het bufferblad vind je onder 2.2.2. Gelieve hiermee rekening te houden met de benoemingen op 1 juli 2021.
2.2.1. Samenvatting ‘Vacant te verklaren op 15 mei 2021’ - op basis van de omzendbrief

Voor een vaste benoeming in een wervingsambt geldt dit schooljaar een extra ingangsdatum, nl. 1 juli 2021.

De vacantverklaring gebeurt op basis van de personeelsformatie op 15 mei voorafgaand aan de vaste benoeming van 1 juli, omvat ook bepaalde betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden die een eindeloopbaanverlofstelsel genieten.

Verder moet een inrichtende macht aan de vacantverklaring in het basisonderwijs eenmalig betrekkingen toevoegen die worden ingenomen door specifieke verlofstelsels in wervingsambten. Dit geldt indien het verlofstelsel minstens een volledig schooljaar beslaat - voor het schooljaar 2020-2021 gaat het dus om minimaal de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 - én dat voor het volledig volume van het verlof.

Hieronder vind je een overzicht van de verlofstelsels waarop de vacantverklaring van toepassing is.


Geldig in alle wervingsambten (voor administratief medewerkers, ICT-coördinatoren, zorgcoördinatoren, kinderverzorgers, kleuteronderwijzers, onderwijzers, leermeesters L.O.)

ATO2 alle vacante betrekkingen in wervingsambten

-vanaf 24 maanden na aanvangsdatum

189 langdurig VVP wegens medische redenen

221 langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden

Daarnaast kan de raad van bestuur van de inrichtende macht ook betrekkingen vacant worden verklaard die na 15 mei en uiterlijk op 1 juli vacant zullen worden door pensionering. De vacante betrekkingen moeten worden meegedeeld uiterlijk voor 15 juni 2021.


Geldig in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel (voor kleuteronderwijzers, onderwijzers, leermeester L.O.)


Eindeloopbaanstelsels:

-indien de titularis geheel of gedeeltelijk afwezig is in één van volgende verlofstelsels op 15 mei 2021

-indien er op 1 januari 2021 geen vaste benoeming werd uitgesproken op basis van de vacantverklaring van vacante betrekkingen op 15 oktober 2020 moeten de betrekkingen in deze eindeloopbaanverlofstelsels dus opnieuw vacant verklaard worden

029 HLBO 50+

153 GLBO 50+ met 1/5de

182 GLBO 55+ halftijds

183 GLBO 55+ 1/5de

217 VVP 55+ halftijds

218 VVP 55+ 1/5de

219 VVP 55+ afwijking volume


Eenmalig vacant te verklaren:

-indien de titularis een volledig schooljaar (min. van 1 september 2020 t.e.m. 30 juni 2021) afwezig is omwille van één of meer van volgende verlofstelsels

-indien er op 1 januari 2021 geen vaste benoeming werd uitgesproken op basis van de vacantverklaring van vacante betrekkingen op 15 oktober 2020 moeten de betrekkingen in deze eindeloopbaanverlofstelsels dus opnieuw vacant verklaard worden

017 verlof ministrieel kabinet

018 syndicaal verlof

031 verlof t.b.v. erkende politieke groepen

033 verlof toegekend aan personeelsleden die ter beschikking van de koning worden gesteld

049 deeltijds politiek verlof

114 verlof wegens bijzondere opdracht (met behoud loon)

115 verlof wegens opdracht (terugvordering loon)

136 voltijds politie verlof persoonsgebonden

137 uitstel van hervatting opdracht na voltijds politiek verlof

138 uitstel van hervatting opdracht na deeltijds politiek verlof

213 VVP voltijds

214 VVP halftijds

215 VVP 1/5de

216 VVP afwijking volume

220 AVP


De melding met OOM 27 loopt over de schooljaren heen:

· bij de eindeloopbaanverlofstelsels loopt de melding met OOM 27 tot de vooravond van het pensioen (indien gekend), tenzij het personeelslid geheel of gedeeltelijk terugkeert uit zijn verlof;