top of page

Vorming starters (+ mentoren ): sessie 1 i.s.m. Odisee/Johan De Wilde (1/10)

Bijgewerkt op: 25 feb. 2021

De opleiding voor startende leerkrachten begint. Jullie vliegen er met heel het lijf volledig in en dat is heftig. We willen jullie daarom zo goed mogelijk steunen en sturen. Zodat je zacht kan landen in een omgeving waar je mag proberen. Proberen met successen en af en toe ook falen. Maar vooral proberen met extra hulp, een schouderklop en coaching. Dus allen samen, heel hart welkom op jouw school en bij FOPEM/SOM. Ook een warme welkom aan de mentoren. Jullie staan voor een fijne uitdaging : die starter zo goed mogelijk op weg zetten. Dus fantastisch dat jullie er donderdag bij zijn, zodat je samen voorbereid aan de meet komt.


Inhoud :

- in de voormiddag neemt Johan De Wilde (Hogeschool Odisee) ons mee in de wereld van de aanvangsbegeleiding - in de namiddag splitsen we op : een groep starters en een groep mentoren

- de mentoren bekijken hoe het verhaal van Johan past in eigen context en schoolvisie en wat dat voor zichzelf concreet betekent in die rol

- de starters krijgen een eerste introductie in het methodeonderwijs en leren o.a. de zeven pijlers van doelgericht ervaringsleren kennen (zie De visie op onderwijzen en leren uit het cahier W.O.)

- de starters spreken samen af hoe ze verder op het jaar contact houden, materiaal kunnen delen, leervragen kunnen stellen, ...


Hieronder kan je al het gebruikte materiaal (terug) vinden :

- artikel Klasse Johan De Wilde : vind je hier

- film L'Autre Éole Rijsel : vind je hier - PPT FOPEM inleiding : vind je hier - PPT FOPEM voor mentoren : vind je hier

- PPT FOPEM voor starters zeven pijlers : vind je hier

- bijlage PPT starters 'de knieschijf' : vind je hier

Coachingsluik MyCompass vragen
.pdf
Download PDF • 699KB
Coachingsluik MyCompass
.pdf
Download PDF • 3.14MB
presentatie Johan De Wilde aanvangsbegel
.
Download • 10.01MBbottom of page