top of page

Webinar: impulsen voor het GOK-/SES-beleid

Je ontvangt als school SES-lestijden op basis van het aantal leerlingen dat beantwoordt aan specifieke sociaal-economische indicatoren. Die lestijden moet je verantwoorden in een GOK-/SES-beleid dat deel uitmaakt van je beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je hier graag nog stappen in zetten en dit beleid verder uitwerken? Volg dan zeker dit webinar!

Wat leer ik tijdens deze nascholing?

  • Je krijgt een overzicht van de criteria waaraan een GOK/SES beleid moet voldoen

  • Je krijgt een aantal FOPEM-speerpunten mee die je kunnen inspireren op vlak van visie en uitwerking

  • Je krijgt zicht op een aantal mogelijke manieren om je leerlingenpopulatie te analyseren

  • Je krijgt inzicht in wat 'werkzame' interventies zijn op vlak van GOK

  • Je herhaalt hoe SMART-doelen te formuleren in je eigen beleidsdocument

Hoe verloopt deze nascholing?

Praktische informatieComentários


bottom of page